Zajímavé povolání

Zdravotnictví je obor plný specifických profesí i pracovních pozic

7. 3. 2018

Víte třeba, co dělá takový…ergoterapeut?

Text a foto: Bc. Lucie Drahošová

Když se řekne ergoterapie, většina laiků jen tápe a představuje si v matných obrysech nějaký druh cvičení či fyzioterapeutické léčby. To není ale zcela přesné. Dříve se ergoterapie překládala jako léčba prací, nyní je to více o sebeobslužnosti, maximalizaci osobní nezávislosti pacientů. Jak ergoterapie vypadá v praxi a jak vypadaly její začátky, to prozrazuje v rozhovoru Zdeňka Spáčilová, DiS., ergoterapeutka Centra léčebné rehabilitace Nemocnice Prostějov.

Co je vlastně ergoterapie a co má společného se cvičením?
Ergoterapie je součástí rehabilitace, ale od fyzioterapie se odlišuje. Nejde o klasickou terapii zaměřenou na svalovou sílu, svalovou souhru a rozsah pohybu, ale naopak trénink sebeobsluhy, tak aby byl člověk co nejvíce soběstačný. Většinou jde ruku v ruce s fyzioterapií, ovšem daleko více se zaměřuje na konkrétní potřeby pacienta, ať už fyzické, nebo i psychické. Fyzioterapie zjednodušeně řečeno napravuje tělo, zatímco ergoterapie se snaží pracovat s tím, co tělo v dané chvíli zvládne, tak aby byl člověk soběstačný. Našimi pacienty jsou lidé po úrazech, mozkových příhodách, s vrozenými vadami, jak dospělí, tak i děti.

Jak vlastně ergoterapie probíhá?
Ergoterapie je naprosto individuální a v podstatě lze říci, že nenajdete dva pacienty, kteří by v rámci terapie plnili stejný plán stejným způsobem. Při ergoterapii totiž nevycházíme jen z dané diagnózy pacienta, jeho obtíží či schopností, ale také z jeho potřeb, tužeb, vnějších okolností. Naším záměrem je pomoci pacientovi zvládat takové činnosti každodenní potřeby, které on sám považuje za stěžejní pro soběstačnost, ale třeba i začlenění do společnosti, práci nebo sport. Společně pak nacvičujeme požadované úkony nebo jejich části, tak abychom dosáhli požadovaného cíle.

Co s pacienty trénujete a řešíte nejčastěji?
Hodně se s pacienty zaměřujeme na funkční zapojování horních končetin. Trénujeme sebeobslužné činnosti jako je oblékání, sebesycení, úchop drobných předmětů. Jednotlivé činnosti nacvičujeme postupně v jednotlivých krocích. Pokud toto pacienti zvládají, postupujeme k dalším složitějším úkonům.

Jak jste se dostala k práci ergoterapeutky?
Moje teta pracovala jako ergoteraputka, svojí prací žila, dávala jí maximum. Díky ní jsem již od střední školy měla k této profesi velmi blízko. Když jsem se pak v rámci dalšího studia rozhodovala, který obor si vybrat, zvítězila v boji s fyzioterapií právě ergoterapie. Tento obor býval kdysi součástí fyzioterapie, ale dnes už je samostatným plnohodnotným oborem i profesí.

Jak dlouho se věnujete ergoterapii?
Od roku 1999, kdy jsem dokončila školu. Původně jsem ale působila v jiných zařízeních, kde jsme pracovala jako rehabilitační pracovník. Na práci jsme tehdy měli klasickou fyzioterapii, tedy celkovou rehabilitační léčbu pacienta buď v ambulancích, nebo na lůžku, a ergoterapie byla spíše jen její možnou součástí. Ergoterapie tehdy byla obecně spíše okrajovou záležitostí, nebyly pomůcky ani specializovaná pracoviště. Výhradně jako ergoterapeut působím tady v Nemocnici Prostějov od roku 2003, kdy i vlivem legislativních změn a změny přístupu pojišťoven získala ergoterapie své plnohodnotné místo v rámci rehabilitace.

Jak vypadá ergoterapie dnes?
Za posledních patnáct let udělala ergoterapie obrovský skok vpřed. Celkově na trhu vzniklo nepřeberné množství pomůcek, vznikají specializované prostory a ergoterapeuti mají dnes své samostatné místo na pracovištích. Konkrétně tady v Nemocnici Prostějov vzniklo v roce 2013 specializované pracoviště ergoterapie, kde máme desítky nejrůznějších pomůcek, ale třeba i cvičnou kuchyňku. Jako jediní v kraji na našem pracovišti navíc také testujeme uchazeče z Úřadů práce se zdravotním znevýhodněním, a pomáháme jim zjistit, jaké jsou jejich možnosti uplatnění na trhu práce. K tomu využíváme specifické zátěžové testování, pro které máme i speciálně vybavenou místnost. Ti, kteří chtějí pracovat, tak díky nám mohou odhalit své silné stránky a díky našemu doporučení a potvrzení získávají vyšší šanci k uplatnění na trhu práce.