Zdravotník se zajímavým koníčkem

Elektronické cigarety neškodí – pravda či mýtus?

3. 11. 2014

Kuřáci si na nich chválí především to, že neprodukují klasický kouř, zápach ani popel. Jsou ale tak neškodné, jak o nich výrobci tvrdí?

Text a foto: Mgr. Radka Miloševská

Obrovským hitem se v posledních letech staly tzv. elektronické cigarety. Poprvé se objevily v roce 2004 v Pekingu v rámci snah snížit vystavení pasivnímu kouření během příprav na letní olympiádu v Pekingu v roce 2008. V Česku je můžeme sehnat od roku 2007. Kuřáci si na nich chválí především to, že neprodukují klasický kouř, zápach ani popel. Protože při jejich kouření neprobíhá klasické hoření, nehrozí riziko požárů z nedopalků. Výrobci a distributoři pak často tvrdí, že nejsou zdraví škodlivé. Co si o nich myslí odbornice? To se dozvíte z následujícího rozhovoru s MUDr. Marií Černochovou, která v Nemocnici Valašské Meziříčí vede poradnu pro odvykání kouření. 

Paní doktorko, škodí elektronické cigarety méně než ty klasické? 

Škodlivost elektronických cigaret spočívá v tom, že obsahují nikotin, tedy látku, na které je kuřák závislý, a kvůli které kouří a nemůže přestat. I elektronické cigarety udržují závislost na nikotinu. Je pravda, že jejich škodlivý účinek na organismus je menší, protože při kouření se nevdechuje klasický kouř, který by obsahoval produkty spalování jako dehet, látky způsobující rakovinu plic atd. Tím pádem se například snižuje riziko rakoviny plic. 

Je tedy takové kouření relativně bezpečné? Nebo tkví zákeřnost v něčem jiném? 

Účinků kouření, ať už klasické nebo ecigarety, na lidské tělo je mnoho. Například vdechnutý nikotin v mozku uvolňuje krom jiných i látku zvanou dopamin. Ta zjednodušeně řečeno navozuje krátkodobý pocit pohody a dobré nálady. Pokud klesne hladina nikotinu, tak klesne hladina dopaminu a člověk cítí, že to není ono. Chce znovu zažít ten dobrý pocit, pohodu, a proto si zapálí další cigaretu. Po nějaké době již nekouří proto, aby mu bylo dobře, ale protože je již závislý na nikotinu. Kouří, aby mu nebylo špatně z abstinenčních příznaků. Elektronická cigareta může být zákeřná v tom, že výrobce mnohdy neuvádí množství nikotinu v náplni. Kuřák se tak může snadno nikotinem předávkovat, což se může projevit silnou nevolností, zvracením, průjmem, sliněním, závratí, bolestí hlavy a v extrémním případě i vznikem křečí, dechovými potížemi a bezvědomím. 

Závislost na elektronických cigaretách je tedy silnější? 

Závislost na e-cigaretách je stejně silná jako na klasických, protože pára, kterou kuřák vdechuje, obsahuje nikotin. Záludností však může být to, že v e-cigaretách je dle náplně velmi variabilní obsah nikotinu, takže kuřák e-cigaret může vdechovat více nikotinu, a tím prohlubovat svou závislost. To znamená, že pokud by se pak vrátil k normálním cigaretám, může jich vykouřit třeba dvojnásobek. 

Je dým, který z e-cigaret vychází škodlivý pro okolí? 

Dým z e-cigarety je vlastně pára připomínající kouř. Pára vzniká proudem vzduchu při potažení. Do tohoto proudu jsou vstříknuty kapičky roztoku v náplni a je zahříván. Tím se docílí efekt kouře. Dým z elektronické cigarety je pro okolí kuřáka prakticky neškodný. Obsahuje jen velmi malé množství toxických látek, jako jsou například nitrosaminy, acetaldehyd či aceton. Zatím neexistují přesná data a doporučení, avšak v poslední době některé státy nebo letecké společnosti povolují kouření e-cigarety i v místech, kde jsou klasické cigarety zakázány. 

Máte mezi svými klienty v poradně pro odvykání kouření někoho, kdo by byl závislý pouze na e-cigaretách? 

Ve své ambulanci nemám nikoho, kdo by kouřil pouze elektronickou cigaretu a chtěl s ní přestat. Moji klienti mnohdy tuto variantu zkusili, ale poté se většinouvrátili ke klasické cigaretě. To přesně odpovídá tomu, že kouření, tedy závislost, je komplexní děj. Kuřák potřebuje vidět světélko ohně na konci cigarety, potřebuje vzít krabičku do ruky, zapálit si. Jednoduše, potřebuje zažívat rituál kouření. 

Někteří kuřáci si e-cigarety kupují jako pomoc při odvykání kouření. Je to vhodná cesta? 

Ano, někteří lidé to takto zkoušejí. Neexistují však klinické studie, které by dokázaly, že je to vhodné řešení. V rámci léčby závislosti na tabáku je to stále kontroverzní téma.

Velkému zájmu, a to hlavně mezi mladými lidmi, se stále těší vodní dýmka. Tradovaný mýtus říká, že neškodí… je to pravda či naopak? 

To, že vodní dýmka neškodí, je mýtus. Opak je pravdou. Pravidelné kouření vodní dýmky škodí více než cigarety. Při jejím kouření probíhá, oproti klasické cigaretě, hoření tabáku za nízké teploty, a tím vzniká více škodlivých látek. Ve vodě, kterou kouř prochází, se nepročistí, nýbrž pouze ochladí, takže jej kuřák vdechne dále do plic. Také objem vdechovaného vzduchu při potažení je větší než u cigarety. Člověk tak dostane do těla více nikotinu a škodlivin. Ještě bych dodala, že alarmující jsou také poslední data Státního zdravotního ústavu, která ukazují, že se mezi dětmi ve věku od 13 do 15 let zvýšil počet kuřáků vodních dýmek na 17,3 procent, zatímco u dospělých je to jen 3,7 procent. 

Lidé mezi sebou při kouření vodní dýmky sdílejí náustek, což asi není také zrovna bezpečné. 

Náustkem, který ve skupince koluje, se přenášejí různá infekční onemocnění. V Anglii byl například prokázán přenos prasečí chřipky mezi kuřáky vodních dýmek v čajovnách.