Zdravotník se zajímavým koníčkem

Kateřina Danyšová: Naše lékárny jsou pro pacienty partnerem, na kterého se mohou s důvěrou obrátit

10. 3. 2014

"Naše lékárny chápeme odlišně," říká nová ředitelka společností Repharm a Zenagel Ing. Kateřina Danyšová.

Text a foto: Mgr. Radka Baková

Ing. Kateřina Danyšová pochází z Frenštátu pod Radhoštěm, vystudovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Po studiích nastoupila do menšího lékárenského řetězce Inpharma a ve farmaceutickém průmyslu již zůstala. Její manažerské schopnosti dokazuje fakt, že se vypracovala až na pozici finanční ředitelky a poté i generální ředitelky společnosti Lékárny Lloyds, které byly svého času lídrem trhu. V loňském roce nastoupila do Martek Medicalu na post ředitelky nákupu spotřebního zdravotnického materiálu a od prosince pak působí jako ředitelka společností Repharm a Zenagel.

Paní ředitelko, z Martek Medicalu máte zkušenosti se spotřebním zdravotnickým materiálem. Je tato oblast velmi odlišná od lékárenství?

Ano, je, ačkoliv jsem si to před tím nikdy nemyslela, rozdíl mezi těmito obory je poměrně velký, jedná se nejen o úplně jiný sortiment, ale také o jiný druh obchodu, jednání s lidmi. Nicméně jsem za tuto zkušenost nesmírně ráda. Vždy mne hodně lákalo vyzkoušet si působit ve zdravotnictví a práce v Martek Medicalu  pro mne byla obrovská výzva a škola zároveň. Ale lékárny mi začaly brzy chybět, protože jsou mému srdci přeci jen bližší.

V Repharmu jste přeci jen zůstala v těsném sepjetí se zdravotnictvím.

Je to tak, práce v AGELu dokonale splňuje mé představy o propojení lékáren s chodem nemocnic. Řetězec, ve kterém jsem pracovala před příchodem do naší společnosti sestával především z veřejných lékáren v obchodních centrech, případně poliklinikách, ale bez bližší vazby na další zdravotnická zařízení. Tady je to jiné a to se mi líbí. Mohu si tak rozšiřovat své znalosti a obzor také směrem do zdravotnictví.

Jaké jsou nyní Vaše cíle? Kam byste chtěla Repharm dále směřovat?

Vzhledem k tomu, že řetězec LÉKÁREN AGEL je zatím poměrně malý oproti společnosti, kde jsem dříve působila, beru za největší výzvu další růst. V našich lékárnách je potenciál růstu opravdu vysoký. V minulosti byly naše lékárny orientované převážně na klienty nemocnice. V dnešní době je však konkurence natolik velká, že je potřeba klientům nabídnout další služby a produkty. Potenciál růstu vidím tedy nejen v rozšíření řetězce, ale především v tom, že zachytíme co nejvíce našich pacientů a zároveň přilákáme na naši nabídku i tzv. pacienty z ulice.

Záchyt našich receptů tedy ještě není takový, jaký by měl být?

Chtěla bych velmi poděkovat vedení jednotlivých zdravotnických zařízení za spolupráci na zvýšení záchytu receptů. Situace se pomalu zlepšuje, ale stále není ideální. Ale to je práce na několik let a věřím, že se bude záchyt postupně zvyšovat. To, že si recept pacient vyzvedne v našich lékárnách, je totiž pozitivní pro celou skupinu AGEL.

Zmínila jste plány týkající se růstu řetězce. Můžete prozradit více?

V současné chvíli máme v řetězci 21 lékáren a pro letošní rok plánujeme nárůst o minimálně dalších pět poboček. Doufám, že se nám tyto akvizice podaří úspěšně sjednat.

V čem spatřujete hlavní konkurenční výhodu LÉKÁREN AGEL?

Silnou stránku našich lékáren spatřuji především ve vysoké profesionalitě a odbornosti personálu a výhodném umístění poblíž zdravotnických zařízení. Zároveň se snažíme nabízet produkty za výhodné ceny. Na rozdíl od konkurence, lékárny v našem řetězci chápeme odlišně, jako součást komplexní péče, kterou poskytuje společnost AGEL jako celek. Profit pro nás nestojí na prvním místě, i když samozřejmě bez něj by také podnikat nešlo. Pacienti se na naše lékárny mohou obracet s důvěrou a vědomím, že jim vždy vyjdeme vstříc v maximální možné míře. Lékárníci respektují to, co pacientovi lékař předepíše, a nevnucují klientovi jiná léčiva tak, jak se to občas děje jinde.

Plánujete pokračovat s dalším vzděláváním personálu?

Ano, určitě. Již v loňském roce byl náš personál proškolen v prodejních dovednostech a pokračujeme v tom i letos. Momentálně tvoříme vlastní tým školitelů z řad našich zaměstnanců, kteří budou dále interně školit personál v našich lékárnách. Již nyní je ale vidět, že naši zaměstnanci jsou opravdu erudovaní, klientům dokáží poskytnout poradenství na vysoké úrovni. Zároveň vidím, že je práce opravdu baví a naplňuje, což je velmi pozitivní a pro mne hodně motivující.

Řada lékáren dnes nabízí prodej i přes internet. Plánujete také online prodej?

V současné době máme vypracovaný projekt e-shopu. Věřím, že se nám v blízké době podaří elektronický obchod spustit, abychom byli dostupní i pro pacienty, kteří nebydlí v regionu, kde se naše lékárny nacházejí.

Celý profesní život působíte ve zdravotnictví a lékárenství. Jak Vy sama pečujete o zdraví?

Vyrůstala jsem ve Frenštátě pod Radhoštěm, tedy v regionu, kde se sport pěstuje, takže jsem od mala byla zvyklá sportovat – běhala jsem na lyžích, hrála volejbal. Nyní již bohužel tolik času nemám, ale snažím se hrát golf a tenis. Co se týká zdraví duševního, hraji také na klavír, což je pro mne již osvědčený způsob relaxace.