Zdravotník se zajímavým koníčkem

Patológia výrazne ovplyvňuje súčasnú lekársku vedu

25. 1. 2013

Oddelenie v Levoči je štandardné bioptické pracovisko s bežnými  histologickými, histochemickými a imunohistochemickými metodikami.

Text: Ing. Tomáš Želazko, Bc. Marta Csergeová / Foto: Štefánia Bajtošová

MUDr. Marek AntolSlová patológ a patológia verejnosť a bohužiaľ dosť často i odbor pozná pomerne dôsledne - a úplne nesprávne - spojuje iba s pitvami, najmä súdnymi.  Medicína sa v posledných desaťročiach mimoriadne posunula, tak ako práca patológov. Ešte v 20. a 30. rokoch minulého storočia bola pitva pre patológa úplne dominantná, ale v neskorších rokoch je v tejto lekárskej profesii pozvoľný nárast takzvanej bioptickej diagnostiky. Tá na rozdiel od pitvy vychádza zo vzoriek odobraných zo živých tkanív a patológ je tak vlastne priamym spolutvorcom diagnózy choroby pacienta. O tom sme sa porozprávali s MUDr. Marekom Antolom, primárom patologicko-anatomického oddelenia Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča.

Keď sa povie patológ, väčšina ľudí si predstaví odborníka na anatómiu, ktorý vykonáva pitvu. To je ale predpokladám veľmi zjednodušená predstava, že?

Ani nie, pitva je stále základ patológie, okrem toho je náplň práce patológa aj biopsia a cytológia. Treba podotknúť, že napriek moderným zobrazovacím a diagnostickým metódam v medicíne, zdravotná – patologická - pitva stále slúži na "post mortem" dodiagnostikovanie závažných a náhle prebiehajúcich úmrtí v zdravotníckych zariadeniach.

Patológ je dnes skôr analytik, ktorý sa vôbec nemusí dostávať za pitevný stôl?

Áno, keď nie je zamestnaný v Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, kde sa pitvy výlučne vykonávajú. Ale samozrejme v rámci predatestačnej prípravy musí každý začínajúci patológ vykonať minimálne 100 pitiev a po získaní atestácie sa už môže venovať iba skúmaniu vzoriek, ktoré boli odobraté zo živého pacienta. Ja osobne po 14 rokoch praxe mám vykonaných asi 1100 pitiev.

Čo všetko dnes teda práca patológa predstavuje a zahŕňa?

Samozrejme pitvu, ako nástroj kontroly práce klinických lekárov. A potom biopsiu a cytológiu, ktoré slúžia potrebám klinických lekárov. Biopsia znamená mikroskopické vyšetrenie tkanív, odobratých zo živého organizmu. Cytológia znamená mikroskopické vyšetrenie buniek, odobratých zo živého organizmu.

Bežne si predstavíme, že diagnózu choroby stanoví klinický lekár. Akým článkom je v celom procese patológ?

Patológ je veľmi dôležitý článok - buď stanoví sám presnú diagnózu, alebo nasmeruje klinika k ďalšiemu diagnostickému postupu. Zjednodušene možno povedať, že patológ-bioptik je "diagnostický servis" pre chirurgické odbory medicíny.

Znamená to, že klinický lekár má nejaké podozrenie a obrati sa na patológa, aby zistil o akú chorobu sa jedná?

Presne tak, napríklad onkologická diagnostika je celá postavená na práci patológa. Jedine histologické vyšetrenie nádoru môže presne stanoviť typ nádoru, stupeň jeho malignity a rozsah postihnutia organizmu nádorovým ochorením. Bez patológa by onkológ nevedel liečiť pacienta. Možno spomenúť aj veľmi presnú diagnostiku iných ochorení - celiakie, dermatóz, ulceróznej kolitídy, gastritíd, Crohnovej choroby a iných. Cytológia je zase veľmi vhodná na skoré odhalenie prekanceróz - včasných a dobre liečiteľných štádií zhubných nádorových ochorení.

Ako veľmi patológia ovplyvňuje súčasnú lekársku vedu?

Určite výrazne, spolu s genetikou a farmakológiou sú to zrejme najprogresívnejšie odbory v medicíne. Napríklad podrobná klasifikácia a triedenie nádorov, za pomoci imunohistochémie a cytogenetiky, umožnila onkológom presnejšiu a cielenú liečbu oproti minulosti.

Čo Vás osobne priviedlo práve k tomuto odboru?

Obyčajná ľudská zvedavosť, chcel som vedieť viac ako bežný lekár.

Prečo ste si vybrali práve patológiu?

Pre jej presnosť, okrem toho je to práca zaujímavá a nikdy nenudí. Okrem toho je patológov v krajinách EÚ málo a človek má stálo dobrý pocit, že jeho práca je žiadaná a dobre ohodnotená.

V čom je Vaše oddelenie v Levoči výnimočné?

Naše oddelenie je skôr také štandardné bioptické pracovisko s bežnými histologickými, histochemickými a imunohistochemickými metodikami. Samozrejme, hlavne v oblasti onkologickej diagnostiky, spolupracuje s univerzitnými pracoviskami po celom Slovensku.