ZDRAVOTNÍ TÉMA

Desítiletý Honzík přes zdravotní problém opět může hrát hokej

18. 12. 2017

Nemocnice Nový Jičín otevřela lékařskou poradnu pro děti a mládež provozující výkonnostní sport v dubnu 2014.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: archiv AGELu

Zatím svůj nejtěžší zápas podstoupil v uplynulých měsících desítiletý Honzík. Mladý hokejista však nebojoval se soupeři, jeho protivníkem se stala nemoc. Honzík v devíti letech podstoupil sportovní prohlídku v poradně pro sportující děti novojičínské nemocnice. V rámci prvního zjištění byl u chlapce zachycen na vyšetření EKG obraz tzv. WPW syndromu, což je stav, kdy existuje ve srdeční svalovině přídatná spojka, která převádí vzruch ze síní na komory a na základě této poruchy mohou vznikat záchvaty tachykardie. „Tachykardie je v podstatě zvýšená tepová frekvence, jež snižuje účinnost čerpání krve srdečním svalem, který se za tak krátkou dobu nestihne naplnit krví a rychle se začíná unavovat. Při zvýšené námaze se zvyšuje spotřeba kyslíku v samotném srdečním svalu, což může u člověka, který již trpí nějakou kardiovaskulární chorobou, a tudíž srdeční sval nemá dostatečné zásobování okysličenou krví, vést i k vážnému poškození,“ vysvětluje primář dětského oddělení novojičínské nemocnice a také lékař poradny pro sportovce MUDr. Miroslav Kobsa, MBA, s tím, že chlapci byla ihned přerušena sportovní činnost. 

Z hlediska sportovní medicíny bylo nutno zvážit, zda aktivní sport nemůže spolupůsobit při vzniku těchto tachykardií. „Chlapec u nás během několika týdnů prošel kompletním vyšetřením na zátěžové ergometrii a vzhledem k vybavenosti pracoviště jsme zároveň doplnili vyšetřením dětského kardiologa včetně echo vyšetření srdce a Holterovského monitorování EKG. Všechny výsledky byly pro chlapce příznivé, takže jsme mohli chlapci po několika měsících jeho oblíbený sport povolit a tím mu splnit jeho sen,“ doplnil primář. Nadějný hokejista tak na čas musel vysadit z tréninků. Naštěstí po několika měsících po vyšetřeních přišly pozitivnější zprávy pro něj samotného i jeho rodiče. „Než přišly výsledky, byli jsme hodně napjatí. Teprve poté nám spadl kámen ze srdce. Honza dostal zelenou a znovu se mohl naplno pustit do sportování,“ těší se jeho otec, který na synovi obdivuje, že přestože hrozil konec se sportováním, tak Honzík byl neustále v pozitivní náladě a věřil, že se ke svému milovanému hokeji vrátí. „Hokej je jeho život a věnuje se mu od pěti let,“ dodal otec. Nemocnice Nový Jičín otevřela lékařskou poradnu pro děti a mládež provozující výkonnostní sport v dubnu 2014.

V této sportovní ambulanci se provádí především pravidelné sportovní prohlídky, ale děti i jejich rodiče se zde dozví, jak začít sportovat, jak kontrolovat svůj trénink, který sport je pro ně nejvhodnější, jak upravit svou hmotnost, vylepšit svou fyzickou kondici, nebo jakou zátěž zvolit k dosažení svého cíle. „Náplní vyšetření je především posouzení zdravotního stavu specificky k druhu prováděného sportu s úkolem zjištění základních hodnot výkonnosti a zjištěním rizik možného poškození zdraví. Vyšetření má charakter preventivní a je prováděno na žádost registrujícího lékaře nebo rodičů sportujících dětí,“ uvádí MUDr. Kobsa s tím, že právě v období tělesného růstu malých sportovců se dá nejvíce získat, ale i ztratit. Svalová nesouhra, vadné držení těla, špatná pohybová koordinace a vytvoření a fixace neekonomických pohybových stereotypů jsou často příčinou předčasného ukončení sportovních aktivit. 

Podstatnou součástí vyšetření je i detekce rizik, která by mohla vést k náhlému úmrtí při sportovní činnosti. Náhlá smrt zdánlivě zdravého sportovce se vyskytne v počtu jedné či dvou desítek ročně. Je podstatné, že sportující děti jsou touto událostí postiženy až čtyřikrát častěji, než děti nesportující. Proto ambulance vychází v tomto směru z konsenzuálního návrhu evropské skupiny sportovní kardiologie na kardiovaskulární „preparticipation screening“ sportovců mladších 35 let. Cvičení a sport hrají nezastupitelnou úlohu v životě člověka pro jeho vývoj tělesný i duševní, zachování dobrého zdravotního stavu, výkonnosti. „Aby však sport a cvičení mělo na jedince pozitivní vliv, musí být provozován přiměřeně, jeho zdravotnímu stavu a jeho fyziologickým možnostem. Jakákoliv sportovní aktivita může podle okolností působit na zdraví jedince příznivě, ale za určitých okolností jej může i poškodit. Riziko poškození organismu nevhodně prováděnou zátěží se zvyšuje zejména u dětí a mládeže,“ sdělil MUDr. Miroslav Kobsa. Proto součástí vyšetření je i stanovení všech důležitých antropometrických údajů, které pomohou odhalit i poruchy vlastního vývoje dětského organismu. Zdravotní riziko nelze při sportu zcela vyloučit, lze však odhalit skrytá oslabení a možná rizika poškození zdraví specializovanou lékařskou péčí. „Sportovní činnosti mají rozdílnou náročnost podle svého charakteru a intenzity a můžou působit ze zdravotního hlediska příznivě nebo nepříznivě,“ uvádí primář s tím, že spojení aktivní sportovec a vážné onemocnění může skončit také tragicky.

„Každý, kdo se chce věnovat intenzivnějšímu sportovnímu tréninku nebo jiné namáhavější pohybové aktivitě, by měl znát svůj zdravotní stav,“ doplnil. V novojičínské poradně lze udělat celou řadu podrobných vyšetření u dětí i dospělých pro ty, kteří se sportem začínají, i pro ty, kteří jej provozují na vrcholové úrovni. Poradna je vybavena nejen kompletní ergometrickou zátěžovou jednotkou, ale i jednotkou pro spiroergometrické vyšetření, které kombinuje zátěžovou elektrokardiografii s analýzou plicní ventilace, výměny kyslíku (O2) a oxidu uhličitého (CO2). Provádí i doplňková vyšetření, jako je stanovení laktátové křivky, spirometrie, vyšetření barvocitu a zrakové ostrosti, kalorimetrii se stanovením spalování tuků, energetickým výdejem a stanovením bazálního metabolismu. Proto toto pracoviště využívají i další odborní lékaři oddělení – dětští kardiologové, dětský pneumolog, alergolog i obezitologická ambulance. „Na základě zátěžového vyšetření můžeme například zjistit jednak tělesnou zdatnost a některé tělesné vlastnosti, ale především jak se chová oběhový systém během kontrolované zátěže, zda nedochází k do té doby nepoznaným poruchám srdeční činnosti, které mohou hrát roli pro rozhodnutí, zda jsou vhodné pro zvolený typ sportu a intenzitu tělesného tréninku,“ vysvětlil primář Kobsa. Podle něj úspěšně absolvovaná základní prohlídka je odborným potvrzením možnosti pravidelně trénovat a závodit buď v plném rozsahu, nebo s určitým omezením. „Za klad naší činnosti považujeme i to, že řadě dětí sport naopak umožníme tam, kde mají stanovena neadekvátní omezení či zákazy při ne zrovna podrobném posouzení zdravotního stavu jiným ošetřujícím lékařem,“ dodává MUDr. Kobsa. 

Lékařská ambulance pro sportovce v novojičínské nemocnici má licenci České společnosti tělovýchovného lékařství a zatím je otevřená v pondělí a úterý. V úterý v prodlouženém odpoledním režimu až do 17.00 hodin. Najdete ji v přízemí dětského oddělení. K vyšetření do poradny je třeba se předem objednat, a to buď elektronicky: objednejdetske@nnj.agel.cz nebo telefonicky na čísle 556 773 333. Jedná se o službu, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, avšak některé pojišťovny v rámci svých preventivních programů poskytují na sportovní prohlídky příspěvek. „S sebou je třeba přinést sportovní obuv, šortky či trenýrky. Délka vyšetření je podle typu 20 až 60 minut,“ uzavírá primář.