ZDRAVOTNÍ TÉMA

Někdy jen chytit za ruku pomáhá léčit

20. 7. 2015

Na agenturu Home Care se může obrátit každý, kdo potřebuje zajistit zdravotní péči v domácím prostředí. Služby jsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění.

Text a foto: Ing. Tomáš Želazko

Na další fungování domácí péče agentury Home Care jsme se zeptali Mgr. Zuzany Krčkové, hlavní sestry Nemocnice Přerov a vedoucí úseku Domácí péče.

Jak velký je zájem o domácí péči?
Výrazné procento našich klientů je předáváno do naší péče z nemocnice po hospitalizaci. Tím se zkracuje doba pobytu a lidé jsou nadále ošetřováni ve svém vlastním domácím prostředí. Už teď je poptávka po našich službách velká a vzhledem ke stárnoucí populaci a prioritě zdravotnictví rozvíjet ošetřovatelskou domácí péči, očekáváme do budoucna jistý nárůst.

Od kolika let do kolika mají vaši klienti?
Věkové rozmezí je různorodé. Měly jsme v péči i děti, ale to jen velmi zřídka. Naše nejstarší pacientka měla 103 let.

Jaké pacienty nejčastěji ošetřujete?
Naše péče je multioborová, zaměřená na klienty částečně nebo plně imobilní. Poskytujeme zdravotní výkony pacientům chirurgickým, onkologickým, interním a každému pacientovi, kterému je naše péče ordinována lékařem. Zajišťujeme ošetřování akutních a chronických ran, aplikaci injekční terapie, péči o epidurální katetr plus možnou analgetizaci, péči o podkožní port a aplikaci výživy. Provádíme odběry biologického materiálu pro laboratorní vyšetření. V neposlední řadě pak pečujeme o pacienty s katetry a žaludečními sondami. Naše služby jsou však určeny i pro členy rodiny, kdy zabezpečujeme edukaci například v oblasti aplikace inzulínu nebo péče o stomie – kolostomie, urostomie apod.

Je zajištěna kontinuita vaší péče?
Naši péči lze vykonávat pouze se schválením a indikací obvodního lékaře nebo ošetřujícího lékaře po hospitalizaci. Mezi námi probíhá neustálá komunikace o stavu pacienta a probíhající léčbě. Aktivně spolupracujeme s poradnou pro chronické rány vedenou MUDr. Karlou Jankovou na naší chirurgické ambulanci. Protože 80 procent našich klientů tvoří ošetření nezhojených ran, považuji tuto spolupráci za velmi perspektivní.

Jak často navštěvujete nemocné?
Návštěvy u jednotlivých klientů závisí na výkonu a požadavku lékaře. Frekvence ošetření může být povolena maximálně 3krát denně po dobu 15 až 45 minut. Některé činnosti jsou vykonávány denně jako například ošetření ran nebo aplikace injekcí. Jiné činnosti jsou přizpůsobeny prováděným výkonům.

Jak spolupracujete s rodinami?
K prvnímu kontaktu s pacientem nebo s ostatními členy rodiny dochází již před první návštěvou. Buď osobně na oddělení při hospitalizaci nebo telefonicky. Pokud stav pacienta vyžaduje péči rodiny, snažíme se o aktivní spolupráci. Dochází k edukaci a komunikaci zaměřené na komplexní péči. Většinou jsou vstřícní a ochotní, ale vzhledem k časové náročnosti a uspěchanosti dnešní doby se bohužel najdou i nespolupracující příbuzní. Pak je namístě zajistit i jinou pomoc, a to například pečovatelské služby.

Jací jsou pacienti? Jsou vděční nebo naopak? Stává se, že někdo nespolupracuje?
Naprostá většina pacientů jsou starší občané, kteří velmi oceňují tento způsob péče. Vyhovuje jim ošetření v domácím prostředí bez nutnosti dopravení se k lékaři, což je pro ně někdy velmi složité. Občas se stane, že některý pacient naši službu odmítá, nemá důvěru, ale to se při první návštěvě většinou změní. Pacienti, kteří jsou v naší péči delší dobu, dokonce přijímají sestřičky téměř jako součást rodiny, svěřují se a radí,těší se na každou návštěvu. Neočekávají od nás jenom zdravotní pomoc, ale také, že si s nimi popovídáme, poradíme jim, vyslechneme je, pohladíme slovem. Vnímáme, jak nás každý den očekávají a jak jsme pro ně nepostradatelní. To je zavazující.

Určitě máte i klienty v špatném psychickém stavu. Jak je povzbuzujete?
Celkový psychický stav pacienta závisí na účinnosti prodělávané léčby. Nemůžeme ovlivnit vývoj choroby, ale můžeme zajistit profesionální ošetření a lidský přístup. Většina klientů se v domácím prostředí chová jinak než při hospitalizaci. Doma se zklidní, vrátí se mezi své blízké a pocítí opět kouzlo domova. Největší psychická pomoc je naučit se naslouchat potřebám pacientů. I když máme určen časový limit na výkon, nedávat najevo uspěchanost. Někdy jen chytit za ruku pomáhá léčit.

Přece jen máte na starosti starší lidi – co oni nejčastěji řeší, o čem se baví?
Prioritou každého člověka je soběstačnost. K nám se dostanou částečně nebo plně imobilní. Nejčastějším přáním je se co nejrychleji navrátit k původnímu způsobu života. Řeší průběh léčby a komplikace s ním spojené, ale téměř vždy si vypráví o rodinách a dřívějším zaměstnání. Naše práce je velmi osobní. Odborníci radí nepřipouštět si k tělu emoce a držet si profesionální odstup, pokud ale jezdíte k pacientům rok i déle, nejenže my víme všechno o nich, ale mnohdy i oni o nás.

Vaše práce je psychicky náročná. Jak se „chráníte“ před syndromem vyhoření?
Samozřejmě i při bližších citových vazbách na klienty, musíme oddělit profesní a osobní způsob života. Každá má jiný způsob odreagování. Nejdůležitější je si najít chvilku pro sebe. Jak už klidovým odpočinkem s knihou nebo využít sportovních aktivit.

Půjčujete také zdravotní a kompenzační pomůcky. Platí se za to něco?
V Nemocnici Přerov je možné si za poplatek půjčit kompenzační pomůcky i dlouhodobě. Jedná se o postele, hrazdičky, postranice, antidekubitní matrace i chodítka různých druhů.

Kdo a v jaké konkrétní situaci se na vás může obrátit?
Každý kdo potřebuje zajistit zdravotnickou péči v domácím prostředí. Často si nás pletou s požadavky na pečovatelské služby, které jsou placené klienty. Naše služby jsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění, včetně materiálů potřebných k výkonu. Vizí naší agentury je rozšířit naše služby i o pečovatelské a zajistit tím komplexní péči o pacienta.