ZAJÍMAVOSTI

Nemocnica Košice-Šaca je jednou z najlepších

1. 12. 2017

Obhájenie minuloročného ocenenia sa stalo obrovskou výzvou do budúcnosti.

Text: Mgr. Lucia Kočková / Foto: týždenník Trend

Nemocnica Košice-Šaca je jednou z najlepších všeobecných nemocníc na Slovensku. Výsledky priniesol 3. ročník ocenenia nemocníc inštitútom INEKO podľa vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2013 až 2016. Nemocnica v Košiciach-Šaci po roku obhájila svoju jednoznačnú líderskú pozíciu v celkovej spokojnosti pacientov, pri ktorej bola za ostatné štyri roky zakaždým najúspešnejšia. Veľmi dobré výsledky dosahuje pri ukazovateľoch úmrtností na JIS-ke, na akútnu mozgovo-cievnu príhodu či po operačných výkonech. 

„Obhájenie minuloročného ocenenia a niekoľkonásobné umiestnenie nemocnice na prvých troch priečkach medzi všeobecnými nemocnicami podľa hodnotenia INEKO je pre nás výzvou do ďalšej činnosti. Zaväzuje nás k ešte väčšej snahe urobiť všetko pre to, aby zdravotná starostlivosť poskytovaná našimi zdravotníkmi bola neustále skvalitňovaná a aby v centre našej pozornosti zostal dôraz na individuálny prístup k pacientovi,“ zhodnotil umiestnenie nemocnice riaditeľ spoločnosti MUDr. Ján Slávik, MBA. Cenu prebral námestník riaditeľa pre LPS a internistické odbory a primár Internej kliniky Nemocnice Košice-Šaca MUDr. Ivan Skalina. „Nemocnica sa dlhodobo snaží zachovať, no najmä zvyšovať úroveň poskytovaných medicínskych služieb. Usilujeme sa o to, aby naše postavenie na trhu bolo umocnené vysokou profesionalitou a kvalitnou prácou na všetkých úsekoch spoločnosti,“ povedal MUDr. Ivan Skalina.