ZAJÍMAVOSTI

Najlepšou všeobecnou nemocnicou na Slovensku je Nemocnica Košice-Šaca

26. 5. 2017

Do prieskumu sa zapojilo viac ako 7000 poistencov, ktorí ohodnotili najlepšou známkou služby práve v šačianskej nemocnici.

Text: Mgr. Marta Csergeová / Foto: archív nemocnice

Nemocnica Košice-Šaca je podľa hodnotenia pacientov zdravotnej poisťovne Dôvera najlepšou všeobecnou nemocnicou na Slovenku. Do prieskumu sa zapojilo viac ako 7000 poistencov, ktorí ohodnotili najlepšou známkou služby práve v šačianskej nemocnici. V jedenástom ročníku rebríčku kvality nemocníc na Slovensku Nemocnica roka 2016 boli zverejnené súkromnou poisťovňou Dôvera najlepšie a najhoršie nemocnice, ktoré boli rozdelené do kategórie fakultné a univerzitné, špecializované, ostatné a všeobecné nemocnice. „Výsledky nás prekvapili, o to viac potešili a tu sa ukazuje, že tvrdá každodenná práca zamestnancov nemocnice, moderné prístrojové vybavenie, široká škála služieb v medicínskej a ošetrovateľskej oblasti prináša pozitívne ohlasy pacientov, ktoré vedú k takýmto oceneniam. 

Ďakujem zamestnancom nemocnice za budovanie dobrého mena a plnenie poslania našej nemocnice, ktorým je poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti s cieľom uspokojovať potreby a želania pacientov a klientov,“ povedal riaditeľ nemocnice MUDr. Ján Slávik, MBA. Hlavným zámerom spoločnosti je zachovanie a ďalšie zvyšovanie úrovne poskytovaných medicínskych služieb pri pozitívnych výsledkoch hospodárenia, posilnenie postavenia na trhu vysokou profesionalitou a kvalitnou prácou na všetkých úsekoch spoločnosti. „Víziou je i naďalej v príjemnom prostredí s pomocou hodnotných zamestnancov, najmodernejšieho vybavenia a s najnovšími poznatkami poskytovať a rozširovať služby s dôrazom na individuálny prístup k človeku,“ dodal riaditeľ. Spomedzi zdravotníckych zariadení, ktoré sú členom skupiny AGEL, sa ako štvrtá najlepšia umiestnila Nemocnica Krompachy a ako deviata v poradí Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča.