ZAJÍMAVOSTI

AGEL otevře v Ostravě střední zdravotnickou školu

9. 3. 2017

Naše střední škola vznikla na základě stálého a prohlubujícího se nedostatku zdravotnického personálu v České republice.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Ing. Petra Ondruchová

Čas před koncem roku a první měsíce následujícího roku přináší ve většině českých rodin s deváťáky bouřlivé debaty o tom, kterou střední školu by si měli zvolit. Při volbě střední školy rodiče s dětmi zvažují uplatnění absolventů, náročnost studia, vzdálenost od domova, benefity pro nové studenty, případně všemožná stipendia a podpory. Se zajímavou nabídkou nyní přichází naše společnost AGEL, která v Ostravě otevře AGEL Střední zdravotnickou školu a první středoškoláci ji budou moci navštěvovat od září 2017. „Cílem školy je vychovávat nelékařský zdravotnický personál, především zdravotnické asistenty. V budoucnosti bychom rádi rozšířili náš studijní program o obor diplomovaná všeobecná sestra na vyšší odborné škole, abychom byli schopni připravovat kvalitní sestry pro výkon svého povolání,“ vysvětluje založení školy místopředseda představenstva společnosti AGEL MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH.

Vzhledem k zázemí, které je poskytováno skupinou AGEL, jež je dlouhodobým provozovatelem nemocnic, poliklinik, lékáren, laboratoří a dalších společností, budou mít studenti jednu nespornou výhodu, a to jistotu zaměstnání v rámci skupiny AGEL. „Naše střední škola vznikla na základě stálého a prohlubujícího se nedostatku zdravotnického personálu v České republice. Má za cíl podílet se na výchově budoucího zdravotnického personálu s dopadem na jeho stabilizaci,“ říká budoucí ředitel školy Ing. Bc. Vladimír Janus s tím, že celková kapacita školy bude maximálně 250 studentů, kteří mohou studovat ve třech denních čtyřletých oborech – zdravotnický asistent, zdravotnické lyceum a laboratorní asistent, a dálkově lze studovat pětiletý obor zdravotnický asistent. Všechny studijní obory budou zakončeny maturitní zkouškou. Střední zdravotnická škola skupiny AGEL se poprvé představila na výstavě Středoškolák, vysokoškolák, která se uskutečnila v prosinci 2016 na Výstavišti Černá louka v Ostravě. Nově vznikající střední zdravotnická škola se také rozhodla otevřít vůbec poprvé své brány budoucím studentům a představit obory, na které bude možné se pro studijní rok 2017/2018 přihlásit. Dny otevřených dveří se uskutečnily 10. a 19. ledna.

Zájemci o studium si měli možnost prohlédnout prostory školy, pohovořit si s ředitelem školy, seznámit se s obory a jejich učebními plány a zeptat se na vše, co je ohledně studia na škole zajímá. „Naši pracovníci na těchto akcích zodpověděli všechny dotazy zájemců – žáků a jejich rodičů – a zároveň jsme jim sdělili, co studium na AGEL Střední zdravotnické škole obnáší a jaké výhody s sebou nese. Jen na okraj jmenujme například jistotu zaměstnání v rámci skupiny AGEL pro absolventy, stipendijní a další motivační programy či nadstandardní praxi v průběhu studia v Ostravě,“ uvádí ředitel školy Vladimír Janus s tím, že budova AGEL Střední zdravotnické školy se nachází na adrese Antošovická 107, v ostravské části Koblov.