ZAJÍMAVOSTI

Speciální tablety pomáhají při komunikaci s neslyšícími

2. 10. 2014

Profesionální tlumočník je online k dispozici 24 hodin denně.

Text: redakce / Foto: Mgr. Radka Miloševská

Domluvit se s neslyšícími pacienty je pro zdravotníky nemocnic Středomoravské nemocniční, Podhorské nemocnice, Šumperské nemocnice a Nemocnice Nový Jičín zase o něco jednodušší. Pokud se zdravotnický personál setká s pacientem či s příbuznými, kteří mají vadu sluchu anebo vůbec neslyší a zároveň ovládají znakovou řeč, bude se s ním moci prostřednictvím tabletu rychle a účinně domluvit. „Profesionální tlumočník je v pražském centru k dispozici čtyřiadvacet hodin denně. Může se hodit například při potřebě souhlasu s operací. Zdravotník bude k neslyšícímu pacientovi mluvit a tlumočník, se kterým se spojí pomocí tabletu, to na displeji okamžitě přeloží do znakového jazyka,“ přibližuje novinku náměstkyně pro nelékařskou zdravotní péči Středomoravské nemocniční Mgr. Marie Jouklová. Projekt, který má usnadnit komunikaci pacientů s personálem zdravotnických zařízení, rozjela před dvěma lety Agentura pro neslyšící. Službu zatím využívají asi dvě desítky nemocnic po celé České republice. Každá nemocnice, která díky tomuto projektu uskuteční významný krok k bezbariérovosti pro skupinu sluchově postižených pacientů, bude označena modrobílou nálepkou s označením „Bezbariérová nemocnice pro neslyšící“. Na ní bude uvedeno místo, kde lze v areálu nemocnice tablet najít. „V naší nemocnici jsme tablet umístili na ORL oddělení. Bude však v případě potřeby k dispozici zdravotníkům ze všech oddělení a ambulancí nemocnice,“ doplnila hlavní sestra Nemocnice Nový Jičín Bc. Marie Jurošková.

Agentura pro neslyšící (APPN) provozuje od roku 2011 online tlumočnickou službu NONSTOP, která je založena na tlumočení do znakového jazyka „na dálku“. Tlumočník se nachází na jiném místě než klient, takže je možné jeho tlumočení využít i z druhého konce republiky. Podstatou je možnost přenosu znakového jazyka prostřednictvím webkamery a zároveň přenos mluvené řeči prostřednictvím běžného telefonu. Tímto způsobem lze tlumočit jednak osobní rozhovor neslyšícího například s lékařem či zaměstnavatelem, ale lze tlumočit i telefonický hovor. Dále je možné poslat slyšícímu i neslyšícímu člověku vzkaz, zprávu apod. Při překládání do znakového jazyka se v centru střídá asi dvanáct tlumočníků a APPN poskytuje tuto službu více než 800 neslyšícím klientům.