Významné události

Sympozium AGEL se zaměřilo na nejnovější techniky a technologie v medicíně

4. 12. 2017

Na vědecko-výzkumný kongres do Olomouce přijelo přes 500 lékařů a zdravotních sester z Česka i Slovenska.

Text: Ing. Tomáš Želazko, Mgr. Radka Miloševská / Foto: Ing. Tomáš Želazko

Více než 500 odborníků z řad lékařů a zdravotních sester i pracovníků dalších zdravotnických profesí z celé České i Slovenské republiky se sjelo v říjnu do hotelu NH Collection Olomouc Congress na 11. ročník vědecko-výzkumného sympozia AGEL. Letošní sympozium s názvem „Nejnovější techniky a technologie v medicíně“ se konalo pod záštitou předsedy dozorčí rady AGELu Ing. Tomáše Chreneka, Ph.D., a předsedy představenstva společnosti AGEL MUDr. Milana Leckéšiho. Sympozium slavnostně zahájil předseda představenstva, který přítomným sdělil důležitost nové techniky a technologie, jenž dává každému lékaři i sestrám možnost odnést si ze sympozia něco poučného, co ho posune dál a bude moci aplikovat ve své medicínské praxi.

„Dnes máme k dispozici celou řadu interaktivních databází – Facebooky, internety – a můžeme se v počítači podívat na všechno, co potřebujeme. Nic ale nenahradí obyčejný lidský kontakt. Na Sympoziu proto oceňuji nejen odborný průběh, ale i to milé setkání a společenskou část, během které se určitě najde prostor zastavit se a popovídat si,“ řekl během slavnostního zahájení děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci prof. Milan Kolář, Ph.D. Předseda vědecké rady AGELu prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., uvedl, že začátky Sympozia AGEL před jedenácti lety byly rozpačité a skromné. „A dnes je to jeden z nejlepších etablovaných kongresů. Letošní téma bylo zvoleno velmi šťastně, techniky a technologie jsou pro všechny velmi interesantní,“ sdělil.

Téma nových technik a technologií v medicíně je aktuální ve kteroukoliv dobu. Pro letošní ročník sympozia ale nebylo vybráno náhodou. „Progrese zavádění nových technologií do každodenní praxe napříč specializacemi nám neumožňuje dostatečně rychle sledovat vývoj a trendy v jednotlivých odbornostech. Vývoj jednoznačně akceleruje,” uvedl předseda organizačního výboru Sympozia a primář chirurgického oddělení novojičínské nemocnice MUDr. Matej Škrovina s tím, že začátkem minulého století se během deseti let nestalo to, co se dnes běžně odehraje během půl roku. „Takže toto téma je jednoznačně aktuální a umožní různorodému publiku v relativně krátkém čase seznámit se s tím, co je v současnosti „in“ napříč specializacemi. A takto byl skládaný i program, kdy byli osloveni špičkoví odborníci z jednotlivých oblastí medicíny, aby představili, co se konkrétně děje v jejich oboru, kam směřuje, jaké jsou trendy i předpokládaný vývoj,” doplnil Matej Škrovina. 

Na Sympoziu aktivně přednášely desítky zdravotníků, mezi nimi i špičky české medicíny jako například ortoped prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., kardiolog prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., chirurg prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc., a řada dalších. Tradiční lékařskou a sesterskou sekci na letošním ročníku odborného kongresu nově doplnila třetí, manažerská sekce, na které zaznělo přes 10 přednášek zaměřených na aktuální trendy v řízení a financování zdravotnických zařízení. Na Sympoziu byla vyhlášena soutěž o nejlepší e-poster zdravotníků do věku 35 let. V kategorii lékařské se letošní vítězkou stala a šek v hodnotě 10 tisíc korun si během společenského večera převzala MUDr. Mária Macháčková z chirurgického oddělení NNJ. V nelékařské kategorii zvítězil Patrik Konrády, středoškolský student vykonávající odbornou praxi z Nemocnice Košice-Šaca, za kterého převzal šek MUDr. Matúš Baran, MBA. Sympozium AGEL mělo podle porodní asistentky Podhorské nemocnice Marie Volkové, která se akce účastní každý rok, vysokou odbornou úroveň. „Přednášky v mé sesterské sekci byly zajímavé, poutavě přednesené a byly zpracovány na vysoké úrovni. Jak řekl předsedající MUDr. Radovan Kubeš, Ph. D.: „Zaslouží si publikaci v odborném tisku“.

Rovněž tak i přednášky v nově vzniklé sekci Management zdravotnických zařízení přilákaly do sálu Olomouc mnoho posluchačů,“ uvedla Marie Volková, která byla letos v celostátní soutěži Sestra roku oceněna za celoživotní dílo. Podle primáře Centra péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice MUDr. Ondřeje Urbana, Ph.D., byl letošní ročník Sympozia AGEL zdařilým 11. pokračováním v řadě. „Za tu dobu se ukázalo, že lékaři i sestry rádi využívají jeho mezioborového charakteru k rozšíření svých odborných obzorů. Novinkami byly manažerská sekce a elektronická posterová sekce. Úctyhodně se rozrůstá počet vyřešených grantových projektů. Poděkování patří primáři Škrovinovi za vedení organizačního týmu, vědecké radě za tradičně aktivní přístup a lékařské radě za organizační podporu,“ sdělil primář Urban. Závěrem prvního dne si mohli účastníci Sympozia oddychnout na společenském večeru. Nejprve jim ve večerním programu zazpívala Olga Lounová, která všechny přítomné dostala do varu a s řadou svých fanoušků se nechala vyfotit. Pak si mohli zdravotníci zatančit či poslechnout hity diskžokeje.