Významné události

AGEL otevřel vlastní střední zdravotnickou školu

26. 9. 2017

Celkem 112 studentů ve třech prezenčních a jednom dálkovém oboru se začalo vzdělávat v AGEL střední zdravotnické škole, která byla nově otevřena v Ostravě – Koblově.

Text: Mgr. Radka Miloševská, Ing. Tomáš Želazko / Foto: Ing. Tomáš Želazko

Celkem 112 studentů ve třech prezenčních a jednom dálkovém oboru se začalo vzdělávat v AGEL Střední zdravotnické škole, která byla nově otevřena v Ostravě-Koblově. Cílem společnosti AGEL, která školu zřídila, je kvalitně vychovávat další budoucí zdravotníky a pomoci tak stabilizovat stále se prohlubující problém českého zdravotnictví, kterým je nedostatek kvalifikovaného personálu. Slavnostního otevření AGEL Střední zdravotnické školy se kromě studentů a pedagogů zúčastnili hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, místostarostové Slezské Ostravy Ing. Roman Goryczka a Ing. Ivona Vaňková, a vedení společnosti AGEL. Hejtman Vondrák přítomným sdělil, že před časem musel strávit noc v nemocnici na interním oddělení, a tehdy si uvědomil, jak náročná je práce zdravotních sester. „A i proto je nedostatek zdravotního personálu. Navíc nám přibývá nemocných, zejména v pokročilém věku. A máte dvě možnosti – buď o tom jenom mluvíte a stěžujete si, a nebo si založíte školu, abyste si své lidi pro své nemocnice vychovali. A jsem rád, že společnost AGEL se toho chopila, protože v tom je obrovská budoucnost nejen v oblasti zdravotnictví – nenechat si ujít tu šanci vychovat si své lidi,“ řekl přítomným hejtman. 

Předseda představenstva AGELu MUDr. Milan Leckéši přítomným studentům sdělil, že je zdravotnická zařízení budou v budoucnu potřebovat, protože personálu se vzděláním a praxí je v těchto oborech velmi málo. „Chtěl bych vám jako lékař předat pomyslnou štafetu, ze které si vezměte, co si myslíte, že vám bude k dobru. Buďte empatičtí – budete se starat o pacienty, snažte se vžít do jejich chorob, do jejich problémů a vždy se dívejte z druhé strany, jako vy byste byli ti nemocní. Buďte psychicky odolní – budete se potkávat s nemocemi, dětmi, se smrtí. Je to náročné a je nutné si k tomu vypracovat vztah, který vás nebude dostávat na kolena. Je to radostná práce – budete uzdravovat, léčit a zachraňovat životy. Prosím, vezměte si z toho poučení, protože tato práce není jenom prací, ale posláním,“ uvedl MUDr. Leckéši.

V současné době v celé České republice chybí zhruba 2 500 středně zdravotnických pracovníků. „Situaci v českém zdravotnictví, které sužuje nedostatek zdravotnického personálu, jsme se rozhodli řešit pro nás jediným možným způsobem a zřídili jsme vlastní školu. Skupina AGEL má všechny předpoklady k tomu, aby zdravotnickou školu provozovala a vychovala v ní kvalitní absolventy s jasnou pracovní perspektivou. Studenti budou již od počátku svého studia těsně propojení s praxí a navíc získají zázemí silného a stabilního zaměstnavatele, jistotu budoucího uplatnění a profesní perspektivy,“ uvedl na tiskové konferenci předseda představenstva společnosti AGEL MUDr. Milan Leckéši s tím, že studenti denní formy studia nebudou platit žádné školné, ale naopak budou moci využít zajímavých motivačních programů. 

Ve školním roce 2017/2018 bude AGEL Střední zdravotnická škola vzdělávat žáky v denní formě studia v oborech praktická sestra (dříve zdravotnický asistent), laboratorní asistent a zdravotnické lyceum. V dálkové formě studia se rovněž otevřela jedna třída praktických sester. Všechny studijní obory budou zakončeny maturitní zkouškou. „V budoucnosti bychom rádi rozšířili náš studijní program o obor diplomovaná všeobecná sestra na vyšší odborné škole,“ prozradil ředitel AGEL Střední zdravotnické školy Ing. Bc. Vladimír Janus. Nová škola vznikla v nevyužívané budově bývalého gymnázia, kterou má AGEL Střední zdravotnická škola nyní dlouhodobě pronajatu od Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.

„Byli jsme velmi příjemně překvapeni, když nás společnost AGEL s nabídkou zřízení školy oslovila. Těší nás, že i Slezská Ostrava může přispět ke zlepšení situace v českém zdravotnictví a uděláme vše pro to, aby se zde cítili studenti dobře,“ řekla starostka městského obvodu Slezská Ostrava MVDr. Barbora Jelonková. Budova AGEL Střední zdravotnické školy se skládá z jednoho pavilonu, tří podlaží, dvanácti učeben a tělocvičny. Celková kapacita školy bude 250 studentů. Žáci mají prozatím k dispozici celkem 6 učeben – tři klasické třídy pro všeobecnou výuku a tři odborné učebny. V dopoledních hodinách mohou žáci se svými pedagogy využívat také přilehlé venkovní multifunkční hřiště, které dala Slezská Ostrava škole bezplatně k dispozici. I přesto, že budova v minulosti sloužila ke vzdělávání a nebylo tak nutné stavebně měnit její dispozice, již potřebovala značnou modernizaci.

Díky rekonstrukci za 2,2 miliónu korun, kterou hradil městský obvod Slezská Ostrava a jež probíhala během jarních a letních měsíců letošního roku, mají studenti k dispozici moderní a útulné prostředí. „V budově bylo nutné vyměnit rozvody, elektroinstalace, podlahy, dveře, rekonstruovala se sociální zařízení. Úpravami prošlo také přilehlé veřejné prostranství se zelení,“ upřesnil místostarosta obvodu Slezská Ostrava Ing. Roman Goryczka. V modernizaci prostor se bude pokračovat i příští rok v létě. „Je zájmem našeho obvodu, aby studenti měli k dispozici školu 21. století,“ doplnil místostarosta Ing. Goryczka. Dalších téměř 1,5 miliónu korun si vyžádaly investice do vybavení školy. „Do tříd jsme pořídili zcela nový nábytek, moderní keramické tabule, počítačová učebna je vybavena špičkovou technikou. V rámci odborné výuky budou mít žáci k dispozici kvalitní moderní nemocniční lůžka či anatomické modely, na kterých si budou prakticky zkoušet základní ošetřovatelské úkony,“ vyjmenoval ředitel školy Ing. Bc. Vladimír Janus. 

Studenti jsou nejen z Ostravy a blízkého okolí, ale z celého Moravskoslezského kraje. Obor praktická sestra začala studovat Erika Zahaluková z Jablunkova. „Zdravotnickou školu jsem chtěla studovat už velmi dlouho, a tak jsem ráda, že jsem tady. Vzhledem k tomu, že bydlím v Jablunkově, budu v Ostravě ubytovaná na internátu. První dny v nové škole na mě udělaly veliký dojem, je to tady pěkně zrekonstruované a jde vidět, že se udělalo hodně práce. Už se moc těším na výuku,“ sdělila. Také Marie Lakyová z Orlové, která si vybrala obor laboratorní asistent, bude do školy dojíždět. „Ačkoliv budu do školy z Orlové denně dojíždět, nová škola mne hodně zaujala. Především se mi líbí, že je úplně nová. Obor laboratorní asistent jsem si vybrala, protože v budoucnosti bych se chtěla věnovat lékárnictví. Zatím mám jen pozitivní první dojmy, učitelé jsou velmi přátelští a milí,“ řekla mladá studentka.