Významné události

Lékař Ladislav Březina získal ocenění od České chirurgické společnosti

20. 7. 2017

Prestižní Maydlovu medaili s diplomem převzal valašskomeziříčský lékař při odborném chirurgickém kongresu v Praze.

Text: Michal Václav, DiS., Ing. Tomáš Želazko / Foto: Michal Václav, DiS.

Skupina AGEL se na odborném poli může pochlubit dalším úspěchem. Pamětní Maydlovu medaili a pamětní diplom si z odborného chirurgického kongresu v Praze odnesl MUDr. Ladislav Březina, bývalý primář a současný lékař chirurgického oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí. V minulosti se držiteli unikátního ocenění v rámci skupiny AGEL stali primář chirurgického oddělení prostějovské nemocnice MUDr. Adolf Gryga, CSc., a primář chirurgicko-traumatologického oddělení šternberské nemocnice MUDr. Jan Smetka. „Byl jsem velmi poctěn pozvánkou k udělení tohoto velice prestižního ocenění, kterého se mi dostalo z řad odborné veřejnosti. Je to pro mě velká pocta za celoživotní přínos chirurgickému oboru,“ řekl k ocenění MUDr. Ladislav Březina. 

Ocenění doktor Březina obdržel od místopředsedy České chirurgické společnosti prof. MUDr. Vladislava Třešky. Medaili i diplom kromě MUDr. Ladislava Březiny získal také známý lékař prof. MUDr. Pavel Pafko. Slavnostního vyznamenání se účastnili taktéž význační chirurgové a přednostové klinik České republiky. Prof. MUDr. Karel Maydl (1853 až 1903) je považován za zakladatele české moderní chirurgie. Ve stanovách České chirurgické společnosti je uvedeno: „Toto ocenění je udělováno osobnostem vysokých morálních kvalit, které významně přispěly k rozvoji české chirurgie, výrazným způsobem ovlivnily činnost České chirurgické společnosti a zasloužily se o rozvoj lékařství.“ 

MUDr. Ladislav Březina, který letos oslavil své životní jubileum 80 let, po gymnáziu v Přerově vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a promoval v roce 1961. Poté nastoupil do nemocnice Rýmařov. Následně byl poslán do ozdravovny Zlaté Hory, kde pobyl 3 měsíce, pak měsíc na interně, 2 měsíce na anesteziologické stáži na chirurgické klinice v Olomouci. Po vojenské základní službě v roce 1963 nastoupil na chirurgické oddělení v Přerově, kde pracoval až do roku 1986, nejdříve jako sekundář a od roku 1973 jako zástupce primáře. Na doporučení krajského chirurga nastoupil jako primář na chirurgické oddělení ve Valašském Meziříčí. Tuto funkci vykonával 4,5 roku do konce roku 1990. V roce 1992 se stal spolumajitelem prvního nestátního lůžkového zařízení v České republice „Area Medica“. Od roku 2009 opět působí v nemocnici ve Valašském Meziříčí, kde má na starost chirurgickou ambulanci. Doktor Ladislav Březina je ženatý, má 3 děti a 6 vnoučat.