Významné události

Alena Cerovská získala Bronzovú medailu Slovenskej lekárskej spoločnosti

31. 7. 2017

Pani Cerovská 10 rokov pracuje v skupine AGEL ako manažér kvality a ošetrovateľskej starostlivosti.

Text a foto: Mgr. Marta Csergeová

Slovenská lekárska spoločnosť udelila Bronzovú medailu manažérke kvality a ošetrovateľskej starostlivosti skupiny AGEL SK Mgr. Alene Cerovskej, MPH za prínos v sústavnom vzdelávaní sestier a pôrodných asistentiek, za prínos k prispievaniu zavádzania kvality ošetrovateľskej starostlivosti a spoluprácu pri organizovaní konferencií sestier pracujúcich v ošetrovateľskom manažmente. „Som príjemne prekvapená, že mi bolo udelené významné ocenenie od Slovenskej lekárskej spoločnosti. Je to pre mňa potvrdením, že práca ktorú vykonávam, má zmysel a je prínosom v ďalšom vzdelávaní sestier a pôrodných asistentiek. Snažím sa prijať výzvy, ktoré mi moja rôznorodá práca prináša, zodpovedne a naplno. Ďakujem vedeniu AGEL SK a celej spoločnosti, že som sa mohla desať rokov profesne rozvíjať,“ uviedla Mgr. Alena Cerovská, MPH.

Vedenie AGEL SK gratuluje pani Cerovskej k tomuto významnému oceneniu. „Pani Cerovská patrí k osobám, ktoré sú oddané svojej práci v oblasti ošetrovateľstva celou dušou. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam s prácou sestry a vedúcej sestry úspešne zvláda svoju 10-ročnú manažérsku prácu v skupine AGEL SK. Je to osobnosť s vysokým odborným, morálnym a ľudským kreditom, obdarená precíznosťou, diplomatickým taktom, ale aj prirodzeným rešpektom,“ povedal predseda predstavenstva AGEL SK Ing. Michal Pišoja. Mgr. Alena Cerovská, MPH sa narodila v Trenčíne. Je organizátorom celoslovenských konferencií sestier a pôrodných asistentiek, ktoré sú registrované v Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek v sekcii sestier a pôrodných asistentiek pracujúcich v manažmente. Tretí rok pôsobí ako vedecký sekretár Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti, publikuje v časopise Sestra a prednáša. Okrem toho zastáva pozíciu konateľky a výkonnej riaditeľky spoločnosti MEDI RELAX M+M.