Významné události

AGEL sa stal majoritným vlastníkom Nemocnice Zlaté Moravce

6. 4. 2017

Skupina AGEL plánuje nemocnicu rozvíjať a investovať do nej viac ako 2 milióny Eur.

Text: Mgr. Marta Csergeová / Foto: archív Nemocnice Zlaté Moravce

Nemocnica Zlaté Moravce má nového majoritného vlastníka, ktorým je spoločnosť AGEL SK. Získaním majoritného podielu v Nemocnici Zlaté Moravce sa stáva v poradí 9 zdravotníckym zariadením skupiny AGEL SK, ktorá chce ponúknuť kvalitnú a komplexnú zdravotnú starostlivosť a taktiež zázemie silného a stabilného zamestnávateľa. Skupina AGEL plánuje nemocnicu rozvíjať a investovať do nej viac ako 2 milióny eur. „Našim cieľom je poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti a jej stály rozvoj. Som rád, že medzi naše ďalšie akvizície na Slovensku patrí aj zdravotnícke zariadenie v Zlatých Moravciach,“ uviedol predseda predstavenstva spoločnosti AGEL SK Ing. Michal Pišoja. Akcionári Nemocnice Zlaté Moravce na zasadnutí valného zhromaždenia menovali nových členov dozornej rady a predstavenstva spoločnosti.

Predsedom dozornej rady bol zvolený Ing. Marek Holub, podpredsedom dozornej rady Ing. Michal Pišoja, ktorý zároveň zastáva funkciu predsedu predstavenstva a riaditeľa AGEL SK a člena predstavenstva spoločnosti AGEL a vo funkcii člena dozornej rady ostáva MUDr. Jozef Hanzel. Novým predsedom predstavenstva bol vymenovaný Mgr. Viktor Dudáš, ktorý pôsobí v skupine AGEL SK od roku 2009 ako riaditeľ Všeobecnej nemocnice Komárno. Podpredsedom predstavenstva bol menovaný MUDr. Jozef Botka, ktorý zastáva funkciu predsedu predstavenstva Nemocnice Zvolen a v skupine AGEL SK pôsobí od roku 2009 a členom predstavenstva MUDr. Oto Balco. 

Novým riaditeľom zdravotníckeho zariadenia sa stal Ing. Otto Mausch, ktorý pochádza z Nových Zámkov a má 58 rokov. Ing. Otto Mausch vyštudoval na EF SVŠT v Bratislave, kde v roku 1982 promoval. Svoju odbornú prax po absolvovaní vysokoškolských štúdií začal v roku 1982 v kde v rôznych oblastiach hospodárstva pôsobil na vrcholových manažérskych pozíciách. V minulosti pracoval v Špecializovanej nemocnici Sv. Svorada Zobor, odkiaľ čerpá skúsenosti v oblasti riadenia v zdravotníctve. Nemocnica Zlaté Moravce v súčasnosti prevádzkuje lôžkové oddelenia: Interné oddelenie vrátane Jednotky intenzívnej starostlivosti, Chirurgické oddelenie, Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny a spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky: Rádiológia, Klinická biochémia, Hematológia, Fyziatria balneológia a liečebná rehabilitácia. „V nemocnici v súčasnosti plánujeme personálne stabilizovať jednotlivé oddelenia z pohľadu ich funkčnosti, rozšírenia spektra výkonov pre pacientov, zatraktívnenie prostredia a modernizácie prístrojového vybavenia a budov,“ dodal Ing. Pišoja.