Významné události

Manažerem roku se stal Ján Dudra

29. 11. 2016

Prestižní ocenění udělila porota předsedovi představenstva společnosti AGEL MUDr. Jánu Dudrovi, Ph.D., MPH, na konferenci Zdravotnictví 2017.

Text a foto: Mgr. Radka Miloševská

Konference Zdravotnictví 2017, která se konala počátkem listopadu v Praze pod záštitou předsedy české vlády Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, přinesla nejen mnoho zajímavých informací, ale také prozradila, kdo je v současné době považován za nejlepšího manažera v oblasti zdravotnictví. Odborná porota hodnotila kandidáty nejen podle manažerských schopností, ale zohlednila také jejich přínos pro dané zdravotnické zařízení, finanční zdraví dané společnosti, dále úspěšnost v uplatňování akreditačních standardů či v zavádění moderních přístupů a inovací v léčbě. „Získaného titulu si velmi vážím. Je to úspěch celé naší společnosti, všech našich zaměstnanců, a to nejen lékařů a sestřiček, ale veškerého personálu. Za obětavou práci všem velmi děkuji,“ uvedl předseda představenstva společnosti AGEL MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH, při přebírání ocenění z rukou loňského manažera roku, MUDr. Bc. Tomáše Fialy, MBA, ze strakonické nemocnice. Na konferenci se setkali zástupci státu, poskytovatelů zdravotní péče, zdravotních pojišťoven, zákonodárců, zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců, akademiků a dalších odborníků. Zaznělo zde mnoho zajímavých přednášek, diskutovalo se o stavu českého zdravotnictví, výhledu na příští období, vizích, záměrech a očekávaných změnách. S odbornou prezentací na konferenci vystoupil také Ján Dudra, který přednášel na téma benchmarkingu ve skupině AGEL.

MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH, působí ve skupině AGEL od roku 2013, kdy nastoupil na post ředitele Vzdělávacího a výzkumného institutu AGEL. Titul Ph.D. obhájil v roce 1999 na Klinice kardiovaskulární chirurgie, na Hokkaido University v japonském Sapporu. V roce 2012 úspěšně absolvoval studium MPH na Slovenské zdravotnické univerzitě v Bratislavě. Předsedou představenstva společnosti AGEL se stal v březnu 2014.