Významné události

AGEL se stal majoritním vlastníkem Hornické polikliniky v Ostravě

3. 6. 2016

Společnost AGEL se stala se majoritním vlastníkem Hornické polikliniky v Ostravě. Naše zdravotní skupina byla od roku 2003 minoritním společníkem ostravské polikliniky, která poskytuje zdravotní péči nepřetržitě od roku 1961.

„Získání majoritního podílu Hornické polikliniky plně koresponduje se strategií naší společnosti dále růst a rozvíjet se,“ uvádí předseda představenstva společnosti AGEL MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH.

VŠECHNY LÉKAŘE, ZDRAVOTNÍ SESTRY A DALŠÍ ZAMĚSTNANCE HORNICKÉ POLIKLINIKY VE SKUPINĚ VÍTÁME.