Významné události

Novými členy AGELu jsou Nemocnice Louny a Jesenická nemocnice

11. 4. 2016

Společnost AGEL se letos již podruhé rozrostla. Novými členy skupiny AGEL se staly Nemocnice Louny a Jesenická nemocnice. Letos do skupiny AGEL již přibyly Nemocnica Košice-Šaca, Nemocnica s poliklinikou Handlová a Nemocnica Bánovce.

Nemocnice Louny je jubilejní desátou nemocnicí v České republice a zároveň vůbec první nemocnicí na území Čech. Jesenická nemocnice je čtvrtou nemocnicí skupiny v Olomouckém kraji a celkově jedenáctou nemocnicí. „Tyto kroky plně korespondují se strategií naší společnosti dále růst a rozvíjet se,“ uvádí předseda představenstva společnosti AGEL MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH, s tím, že strategickým cílem AGELu je stávající provoz nemocnic nejen zachovat, ale postupně rozvíjet. „Neplánujeme omezovat provoz oddělení ani spektrum poskytované péče,“ dodal MUDr. Ján Dudra.

NEMOCNICE LOUNY poskytuje péči na lůžkách následné péče, lůžkách dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče a sociálních lůžkách. Dále provozuje RDG oddělení včetně CT, pracoviště fyzioterapie, interní ambulanci, ambulanci fyziatrie a rehabilitačního lékařství, ambulanci chronické bolesti. Nemocnice Louny v současné době se zhruba 115 zaměstnanci ambulantně ročně ošetří téměř 12 500 pacientů, hospitalizovaných je ročně zhruba 730 pacientů.

JESENICKÁ NEMOCNICE je největší lůžkové zařízení v okrese Jeseník. Kromě lůžkové péče poskytuje nemocnice také ambulantní odbornou péči, včetně péče stomatologické a služby praktického lékaře v Jeseníku. Jesenická nemocnice má v současné době 260 zaměstnanců. V nemocnici ročně ambulantně ošetří přes 37 tisíc pacientů a zhruba 5500 pacientů hospitalizují.

VŠECHNY LÉKAŘE, ZDRAVOTNÍ SESTRY A DALŠÍ ZAMĚSTNANCE TĚCHTO NEMOCNIC VE SKUPINĚ VÍTÁME.