Významné události

Sympozium AGEL se zaměřilo na civilizační choroby a nemoci třetího věku

26. 11. 2015

Na vědecko-výzkumný kongres do Olomouce přijelo přes 500 lékařů, sester a pracovníků dalších zdravotnických profesí.

Text: Ing. Tomáš Želazko, Mgr. Radka Miloševská / Foto: Ing. Tomáš Želazko, Ing. Daniel Merhout

Více než 500 odborníků z řad lékařů, sester i pracovníků dalších zdravotnických profesí z celé České i Slovenské republiky se sjelo v říjnu do hotelu NH Collection Olomouc Congress na devátý ročník vědecko-výzkumného sympozia AGEL. Letošní sympozium s názvem „Civilizační choroby a nemoci třetího věku“ se konal pod záštitou předsedy dozorčí rady AGELu Ing. Tomáše Chreneka, Ph.D., a předsedy představenstva společnosti AGEL MUDr. Jána Dudry, Ph.D., MPH. Sympozium slavnostně zahájil předseda dozorčí rady Tomáš Chrenek, který přítomným sdělil důležitost propojení úspěšné privátní společnosti v oboru zdravotnictví s vědeckou a výzkumnou sférou.

„U nás vždy vědomosti, vzdělání a poznání patřilo k základním k rodinným hodnotám. Já bych byl strašně rád, kdybychom v této započaté tradici mohli pokračovat i dále a tyto hodnoty byly pro nás hodně motivující pro naši další spolupráci,“ uvedl Tomáš Chrenek, který za organizaci sympozia také poděkoval vědecké radě AGELu v čele s prof. MUDr. Pavlem Dunglem, DrSc., a představenstvu AGELu. „Chtěl bych také poděkovat vedení Olomouckého kraje, které je tady zastoupeno panem vícehejtmanem (Fischerem). V prostředí veřejné politické sféry v českých zemích je toto pro nás velice příjemný ostrůvek,“ dodal předseda dozorčí rady. Právě zastupitelé Olomouckého kraje v roce 2007 na 20 let pronajali tři nemocnice – v Prostějově, Přerově a Šternberku – skupině AGEL. „Společnost AGEL je významným partnerem Olomouckého kraje v poskytování zdravotnické péče.

Tento model, který se nám zde podařil vytvořit, může být vzorem toho, že když dva partneři k sobě dokáží najít cestu a dokáží se dohodnout, tak vytvoří model, který ukáže směr do budoucnosti,“ uvedl náměstek hejtmana MUDr. Michael Fischer a doplnil: „Těší mě, že dokážete medicínu rozvíjet a tuto kouli pokroku se snažíte kutálet dál a dál.“ „Tento kongres je důkazem toho, že společnost AGEL nejenom deklaruje aktivity v oblasti vědy a výzkumu a vzdělání, ale je připravena i k naplňování těchto aktivit. Domnívám se, že je naprosto unikátní, že soukromá společnost, v takové míře a tak aktivně podporuje vlastní vývoj a výzkum,“ řekl předseda představenstva společnosti Ján Dudra, který dále ve svém projevu zdůraznil význam sympozia pro společnost AGEL. Dále se svými projevy na úvod vystoupili za organizační výbor jeho předseda prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA, EurChem a předseda vědecké rady AGELu prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. „Kongres AGELu se stal jednou z nejvýznamnějších vědeckých záležitostí celého vědeckého roku. A význam spočívá zejména v tom, že spojí české a slovenské vědce, výzkumníky, lékaře,“ uvedl profesor Dungl.

Na Sympoziu aktivně přednášely desítky zdravotníků, mezi nimi i špičky české medicíny jako například ortoped prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., kardiolog prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., F.E.S.C., nebo psychiatr prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. „Samotná účast těchto lékařských osobností garantuje vysokou odbornost a kvalitu sympozia," sdělil Stejskal s tím, že akce se každoročně zúčastňují nejen zaměstnanci nemocnic i institucí patřících do skupiny AGEL, ale také lékaři z regionu a v neposlední řadě také pregraduální či postgraduální studenti lékařských a přírodovědeckých fakult. Již podruhé byla na sympoziu vyhlášena soutěž o nejlepší e-poster zdravotníků do věku 35 let. Letošní vítězkou se stala a šek v hodnotě 10 tisíc korun jako podporu další účasti na vědeckých kongresech si během společenského večera převzala MUDr. Zuzana Lőrinczová z Nemocnice Šaca. 

Hlavním tématem sympozia byly civilizační choroby a nemoci třetího věku. Téměř pětina české populace je starší 65 let a průměrný věk se neustále zvyšuje. Vzhledem k nezdravému životnímu stylu však trápí nejrůznější potíže i mladší generace. Civilizační choroby se tak staly jedním z nejaktuálnějších témat, které trápí současnou populaci. Mezi nejčastější příčiny nemocnosti v České republice patří nemoci oběhové soustavy, které jen v Olomouckém kraji ročně zabijí přes 1500 lidí. „Vysoce aktuální problematika, která byla vybrána jako hlavní téma Sympozia, odráží zájem skupiny AGEL o onemocnění, která významně zhoršují kvalitu života současné populace. Preventivní opatření civilizačních chorob i jejich následná léčba vyžadují komplexní přístup k pacientovi, a proto i jednotlivé přednášky byly vědeckou radou vybírány napříč obory medicíny, aby pokryly co nejširší oblast této problematiky,“ uvedl Ján Dudra. Důležitým fenoménem dnešní společnosti se stalo také stárnutí, proto se v odborném programu Sympozia nachází rovněž několik přednášek zaměřených na problematiku geriatrie. „Stáří je často spojeno s atypickým obrazem a průběhem chorob, které vyžadují důkladný přístup lékaře. Zvláštností chorob třetího věku je, že se u nemocného vyskytuje zpravidla hned několik závažných diagnóz současně,“ vysvětluje David Stejskal. Sympozium AGEL mělo podle hlavní sestry Nemocnice Přerov Mgr. Zuzany Krčkové vysokou odbornou úroveň.

„Zdařilá byla a velmi dobře prezentovaná byla přednáška Pavlíny Lollkové z Přerova TEP – totální endoprotéza kyčle u pacientky s dětskou mozkovou obrnou. Z dalších mě velice zaujala přednáška pana Petra Liszky z Třince na téma chřipka příčinou selhání plic – léčba VV ECMO, která byla na vysoké odborné úrovni, navíc pro mnohé tento způsob léčby plic byla novinka. Ze slovenských přednášek mě zaujala přednáška kolegyně Andrei Sopkové ze Zvolena: senior v 21. století,“ uvedla hlavní sestra. Sympozium také zhodnotil MUDr. Ondřej Urban, Ph.D., člen organizačního výboru sympozia a primář Centra péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice. „Za odborně nejhodnotnější považuji sekci grantů, která prezentovala původní výzkumnou činnost pracovišť naší skupiny. Vysokou úroveň a návštěvnost měla tradičně sesterská sekce. Program lékařské sekce byl vynikající, ale lékařů mohlo být v sále ještě více, zejména ze zařízení mimo naši skupinu. Ale zklamáním pro mne byla posterová sekce, protože posterů na různých akcích máme hodně a neprezentovali jsme je v celém rozsahu. To ale nic nemění na tom, že kvalita prezentovaných posterů včetně oceněného byla vysoká,“ sdělil MUDr. Urban. Závěrem prvního dne si mohli účastníci sympozia oddychnout na společenském večeru. Nejprve jim ve večerním programu zahrál Pavel Helan Band, pak si mohli zatančit či poslechnout hity diskžokeje.