Významné události

Herniologická konference měla úspěch

16. 3. 2015

Konference a workshop se konal za významné podpory Vzdělávacího a výzkumného institutu AGEL.

Text: redakce / Foto: pořadatelé I. České herniologické konference

Prostějovská nemocnice a její chirurgické oddělení mají několikaletou historii v pořádání workshopů a školicích akcí v rámci různých programů. Jedním z nich je operativa kýl a defektů stěny břišní. Pracoviště získalo kredit centra pod hlavičkou firmy Ethicon a díky intenzivní práci celého týmu a především MUDr. Davida Marka, který je garantem daného programu od jeho začátku, bylo opakovaně vyhodnoceno jako nejlepší v rámci ČR. Vývoj postupně dospěl ke snaze změnit celý koncept činnosti centra, respektive takto specializovaných pracovišť v ČR. Proto byla navázána spolupráce se zahraničními kolegy a vše nakonec dospělo k tomu, že primář chirurgie prostějovské nemocnice MUDr. Adolf Gryga, CSc., MUDr. Tomáš Bureš z Nemocnice Kladno a primář MUDr. Lukáš Kohoutek z Nemocnice Frýdlant předložili ucelenou koncepci rozvoje herniologie předsednictvu Evropské herniologické společnosti (dále EHS) pod hlavičkou České herniologické společnosti. 

Na základě vyhodnocení vedením EHS prezident evropské společnosti profesor Giampiero Campanelli z Milána na mezinárodním kongresu v Edinburghu v květnu 2014 jmenoval ČHS “Czech Branch of the EHS“. Organizační výbor ČHS se proto rozhodl oslovit chirurgickou veřejnost, která se chce vážně zabývat problematikou herniologie, a pozval ji na I. Českou herniologickou konferenci pořádanou v listopadu 2014 pod garancí EHS a České chirurgické společnosti v Olomouci. „Konference se zúčastnilo celkem 138 účastníků z řad lékařů. 74 kolegů projevilo zájem okamžitě vstoupit do ČHS,“ prozradil primář MUDr. Adolf Gryga, CSc.“ Konference s mezinárodní účastí se konala pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila. Účastníky konference a především workshopu, konaného za významné podpory Vzdělávacího a výzkumného institutu AGEL a dalších subjektů z regionu, pozdravil předseda představenstva společnosti AGEL MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH, děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

Akce se zúčastnili také významní zahraniční hosté – profesor Jean-Henri Alexandre, Ph.D., z Paříže, který také zastává funkci president of the Permanent Advisory Committee of EHS a člen redakčního týmu Hernia Journal, který z pověření předsednictva EHS tentokrát na půdě ČR prohlásil ČHS za větev EHS. Následující den se účastníci konference přesunuli do prostějovské nemocnice k účasti na workshopu a diskusním fóru. Akce byla pojata jako průřez současnými možnostmi, technologiemi, materiály – implantáty v řešení kýl a defektů stěny břišní. Na třech operačních sálech probíhaly simultánně operace laparoskopické a otevřené. Patnáct školenců mělo možnost operovat a asistovat jak zahraničním, tak českým lektorům. Během sedmi hodin bylo uskutečněno celkem 16 operací s přímým přenosem do zasedací místnosti nemocnice, kde se diskusního fóra účastnilo dalších 76 chirurgů.