Významné události

Osmý ročník sympozia AGEL se zaměřil na předcházení civilizačním chorobám

25. 11. 2014

Na vědecko-výzkumný kongres do Olomouce přijelo téměř 600 lékařů, sester a zástupců akademické sféry.

Text a foto: Ing. Tomáš Želazko, Mgr. Radka Miloševská

Téměř 600 odborníků z řad lékařů i sester včetně zástupců akademické sféry z celé České i Slovenské republiky se sjelo 9. a 10. října do hotelu NH Olomouc Congress na osmý ročník vědecko-výzkumného sympozia AGEL. Letošní kongres s názvem „Trendy současné medicíny se zaměřením na prevenci a screening“ se konal pod záštitou předsedy dozorčí rady AGELu Ing. Tomáše Chreneka, Ph.D., a předsedy představenstva společnosti AGEL MUDr. Jána Dudry, Ph.D., MPH. „Díky vaší účasti v těch počátečních ročnících, a především díky činnosti vědecké rady společnosti AGEL a panu profesorovi Dunglovi se interní sympozium naší společnosti stalo sympoziem mezinárodním. Mezinárodním, myslím teď v kontextu Čech a Slovenska. Věřím, že tahle tradice bude pokračovat nadále,“ řekl při slavnostním zahájení sympozia předseda dozorčí rady AGELu Tomáš Chrenek. Předseda představenstva společnosti AGEL MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH, ve svém projevu zdůraznil význam tohoto sympozia pro společnost AGEL. „Já myslím, že to je jeden z nejlepších důkazů toho, že AGEL hraje významnou roli nejen jako poskytovatel zdravotní péče, ale jako významný účastník progresu a pokroku v rámci zdravotnictví,“ sdělil Ján Dudra. Na něj navázal předseda vědecké rady AGELu prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., jenž poukázal na to, že počáteční ročníky sympozia AGEL byly skromnější, ale nyní patří mezi největší kongresy svého druhu v České republice. 

Dále se svými projevy na úvod vystoupili za organizační výbor jeho předseda prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA, EurChem, a také náměstek hejtmana pro zdravotnictví Olomouckého kraje MUDr. Michael Fischer. „Olomoucký kraj jako vlastník tří nemocnic v Prostějově, Přerově a Šternberku pronajímá Středomoravské nemocniční své nemocnice od roku 2007. Musím říct, že jsem velmi rád, že jsme našli partnera, který je spolehlivý a seriózní, který má zájem zdravotní péči rozvíjet. A nejen zdravotní péči, ale i rozvíjet vědeckou činnost, což je důvod, proč se tady dneska scházíte,“ řekl ve svém projevu Michael Fischer. Mezi aktivní účastníky sympozia patřili například uznávaný ortoped prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., přední gynekolog prof. MUDr. Jaroslav Živný, známí onkologové prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., a prof. MUDr. Luboš Petruželka, DrSc., přední kardiolog prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., či chirurg prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc., a další. „Již účast těchto lékařských osobností garantovala vysokou odbornost a kvalitu sympozia,“ uvedl David Stejskal s tím, že akce se každoročně zúčastňují nejen zaměstnanci nemocnic i institucí patřících do skupiny AGEL, ale také lékaři z regionu a v neposlední řadě také pregraduální či postgraduální studenti lékařských a přírodovědeckých fakult. Slovo dostali také zástupci zdravotních pojišťoven, které oblast racionální prevence i screeningu zajímá a také ji aktivně podporují. 

Účastníci sympozia si mohli vybírat z více než 60 přednášek, které probíhaly ve třech sálech olomouckého hotelu. V sesterské sekci vzbudil největší zájem příspěvek MUDr. Tomáše Kaplana z Nemocnice Nový Jičín, který vystoupil s přednáškou Prevence tumoru varlat – samovyšetřování. „V České republice se počet nádorů varlat v posledních 20 letech více než ztrojnásobil, proto by muži neměli toto riziko podceňovat. Čím dříve je nádor odhalen, tím lépe, proto by se měli muži pravidelně samovyšetřovat,“ uvedl Tomáš Kaplan, který svou přednášku doplnil také o kazuistiku ze své praxe. „Pacient k nám přišel na první vyšetření v kraťasech a již na první pohled bylo patrné, že varle je zvětšené a něco není v pořádku. Vyšetřením jsme odhalili, že nádor měl tři až čtyři kilogramy a varle měřilo 25 centimetrů. I přes tyto potíže muž tři roky pracoval jako zedník, než se rozhodl vyhledat lékařskou pomoc,“ doplnil Tomáš Kaplan. Novinkou letošního ročníku sympozia byla soutěž o nejlepší e-poster zdravotníků do věku 35 let. „Uvědomujeme si, že budoucnost naší skupiny bude za určitý čas v rukou mladších generací. Z tohoto důvodu dáváme příležitost také mladým vědcům,“ sdělil předseda představenstva společnosti AGEL Ján Dudra.

Soutěž vyhrála a šek v hodnotě 10 tisíc korun jako podporu další účasti na vědeckých kongresech si během společenského večera převzala Mgr. Pavla Vaníčková z Laboratoře AGEL Nový Jičín. Její e-poster byl zaměřen na screening hypertrofické kardiomyopatie u asymptomatických pacientů. „Toto srdeční onemocnění je specifické tím, že v těle má nemocný mutaci, ale fenotypově se hypertrofie projeví v různém věku, obyčejně v adolescenci nebo i později. Takže děti jsou asymptomatické. Proto je u nich vhodné provést vyšetření a již tyto pacienty, kteří zatím nemají žádné příznaky a jsou ještě fenotypově zdraví, dispenzarizovat a kardiologicky sledovat,“ popsala vítězka Mgr. Pavla Vaníčková. Mezi nejčastější příčiny nemocnosti v České republice patří nemoci oběhové soustavy, které představují nejčastější příčinu hospitalizace. Dalším častým onemocněním je diabetes mellitus, se kterým se v České republice léčí přes 850 tisíc osob. Čtvrtinu všech úmrtí v Česku a druhou nejčastější příčinu smrti po kardiovaskulárních onemocněních pak představují zhoubné nádory.

„Vzhledem k rostoucí prevalenci těchto chorob v rámci naší populace jde o vysoce aktuální témata. Proto byl i program sympozia rozdělen dle jednotlivých odborností a v rámci přednášek byly prezentovány nejnovější poznatky z oblasti onkologie, kardiovaskulární problematiky, neurologie, genetiky a fetální medicíny, oftalmologie, otolaryngologie, intenzivní medicíny, pediatrie atd. Prezentace probíhaly v blocích určených pro lékaře i nelékařské profese,“ dodal vedoucí organizačního výboru prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA, EurChem, jenž na sympoziu rovněž přednášel, a to na téma metabolického syndromu, který postihuje třetinu populace a řadí se tak mezi tzv. civilizační choroby. Závěrem prvního dne si mohli účastníci sympozia oddychnout na společenském večeru. Nejprve jim ve večerním programu zahrál mladý pianista Ivo Morys, a pak si mohli zatančit či poslechnout hity skupiny ABBA WORLD REVIVAL nebo diskžokeje.