Významné události

Světový kongres prevence nemocničních nákaz ocenil doktorku Šťastnou

25. 11. 2014

Pracovnice Laboratoří AGEL RNDr. Eva Šťastná obdržela vyznamenání na kongresu v Praze, kterého se zúčastnilo přes 1000 delegátů z 65 zemí světa.

Text: redakce / Foto: Společnost prevence nozokomiálních nákaz

Pracovnice Laboratoří AGEL RNDr. Eva Šťastná získala ocenění na Světovém kongresu prevence nemocničních nákaz. Výbor Společnosti prevence nozokomiálních (nemocničních) nákaz udělil vyznamenání za celoživotní přínos celkem 15 osobnostem z celého světa na kongresu konaném v říjnu v Praze, kterého se zúčastnilo přes 1000 delegátů z 65 zemí světa. „Paní doktorka Šťastná obdržela ocenění za celoživotní přínos při prevenci nemocničních nákaz. Současně formou přednášky na kongresu paní doktorka prezentovala úspěšnou práci týmu lidí pod její garancí v rámci prevence a kontroly nemocničních infekcí v nemocnicích skupiny AGEL,“ řekl prezident kongresu doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., který předával ocenění společně s prof. MUDr. Vladimírem Benckem, DrSc., jenž patří mezi nejuznávanější odborníky Společnosti prevence nozokomiálních nákaz. 

Světový kongres o prevenci nemocničních infekcí organizovala Česká a Slovenská Společnost prevence nozokomiálních nákaz. Odborníci se věnovali různým oblastem prevence nemocničních nákaz s důrazem na sterilizaci, dezinfekci, dekontaminaci, kontrolu infekcí, provoz operačních sálů, endoskopii, epidemiologii a mikrobiologii, které hrají významnou úlohu v práci každého lékaře, sestry a dokonce i technických pracovníků ve zdravotnických zařízeních, a to nejen v nemocnicích, ale i v různých ústavech, domovech, klinikách i v ordinacích prakticky všech specializací. RNDr. Eva Šťastná, která vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, od roku 1975 pracovala jako vedoucí lékař mikrobiologie a antibiotického střediska. Od roku 1979 se systematicky věnuje problematice nozokomiálních nákaz. V roce 2006 vypracovala Projekt implementace jednotného systému prevence a sledování nozokomiálních nákaz pro zdravotnická zařízení skupiny AGEL. Od roku 2008 pracuje jako centrální manažer pro nozokomiální nákazy společnosti AGEL, kde zajišťuje a řídí Projekt prevence a sledování nozokomiálních nákaz ve zdravotnických zařízeních AGELu.