Významné události

Nutriční péče byla tématem konference

31. 7. 2014

Cílem odborné akce bylo shrnout poznatky z oblasti nutriční a metabolické podpory u pacientů v závažném zdravotním stavu.

Text a foto: Mgr. Radka Miloševská

Význam nutriční péče nabývá v posledních letech v medicíně stále většího významu. Malnutrici je mnohem snazší předcházet než léčit. V některých situacích dokonce nelze nutriční stav pacienta zlepšit. Proto se téma výživy stalo hlavním motivem odborné konference s názvem Nutriční péče a její důležitost, které se zúčastnilo přes 40 odborníků. Konferenci pořádal v polovině května v Hotelu Tennis Club v Prostějově Vzdělávací a výzkumný institut AGEL ve spolupráci s Nadací pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a gerontologie. „Cílem této odborné akce je shrnout poznatky z oblasti nutriční a metabolické podpory u pacientů v závažném zdravotním stavu. Věřím, že jsme vybrali nejkvalifikovanější řečníky z oblasti intenzivní medicíny, nutrice a chirurgické problematiky,“ sdělil při úvodním slovu zřizovatel Nadace pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a gerontologie prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., který také na odborné akci přednášel. Odborný program zahájil předseda představenstva společnosti AGEL

MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH. Spolupráce s Nadací prof. Zadáka touto akcí nekončí. AGEL by rád připravil další projekty, v rámci kterých budou maximálně využity synergické efekty ke zvýšení kvality života pacientů a k obohacení vzdělávacího procesu zdravotníků.