Významné události

Skupina AGEL obdržela Čestné uznání za společenskou odpovědnost

20. 5. 2014

Vedení Moravskoslezského kraje AGEL ocenilo za přijetí a realizaci myšlenek společenské odpovědnosti v oblasti sociální, ekonomické a environmentální.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Radim Fryč

Společnost AGEL v dubnu obdržela Čestné uznání hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost. Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák společnost AGEL ocenil konkrétně za přijetí a realizaci myšlenek společenské odpovědnosti v oblasti sociální, ekonomické a environmentální. Čestné uznání přebral od PhDr. Jaroslava Dvořáka, člena Rady kraje a starosty Nového Jičína, obchodní ředitel AGELu Ing. Roman Gavanda.

Vedení Moravskoslezského kraje – hejtman Miroslav Novák a krajští radní – předali ceny a čestná uznání za společenskou odpovědnost za loňský rok při slavnostním večeru 10. dubna v ostravském Clarion Congress Hotelu. Do letošního pátého ročníku soutěže, kterou vyhlásila Rada Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality České republiky, se přihlásilo rekordních 60 uchazečů – firmy, obce a společnosti veřejného sektoru. „Je důležité vyzdvihnout a poděkovat nejrůznějším podnikatelským subjektům a organizacím za to, že dělají pro kraj, pro občany něco navíc, než jim ukládá legislativa. To je podstata společenské odpovědnosti – poskytovat výrobky či služby svému okolí, a to podle standardů, které jdou nad rámec povinností,“ uvedl během slavnostního vyhlášení moravskoslezský hejtman Miroslav Novák.

Soutěž, která se koná od roku 2008, byla letos nově rozdělena do tří hlavních kategorií – podnikatelské subjekty, obce, organizace veřejného sektoru. Ty se dále členily podle počtu zaměstnanců nebo působnosti obcí. Hodnotící komise u soutěžících posuzovala řadu sociálních, environmentálních i ekonomických ukazatelů. Zaměřila se mimo jiné na jejich vztah k okolí a jeho sociálním potřebám, podporu sociálně ohrožených skupin, handicapovaných i osob se změněnou pracovní schopností.