Významné události

Prezident České republiky Miloš Zeman navštívil Nemocnici Přerov

25. 3. 2014

Současný prezident Miloš Zeman je vůbec prvním prezidentem, který navštívil jednu z nemocnic skupiny AGEL.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Ladislav Polák

Přerovskou nemocnici navštívil v březnu prezident České republiky Ing. Miloš Zeman. Stalo se tak v rámci jeho třídenní pracovní návštěvy Olomouckého kraje, při níž se zajímal o problematiku dopravy, vysoké nezaměstnanosti i situaci ve zdravotnictví. V přerovské nemocnici strávil prezident téměř hodinu. Miloše Zemana uvítal Ing. Tomáš Uvízl, ředitel Středomoravské nemocniční, pod kterou spadá kromě přerovské nemocnice také Nemocnice Prostějov a Nemocnice Šternberk. „V závěru loňského roku jsme si připomínali stoleté výročí vzniku přerovské nemocnice a při této příležitosti jsme prostudovali řadu dobových dokumentů. Můžeme proto s jistotou říci, že jste první hlavou státu, která naši nemocnici navštívila,“ uvedl během úvodního proslovu k prezidentovi Tomáš Uvízl.

Poté se ujal slova hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil. Ve své řeči vysoce ocenil způsob, jakým se skupina AGEL zhostila řízení uvedených nemocnic, které od Olomouckého kraje získala do pronájmu na 20 let. „Nemocnice poskytují péči pacientům na úrovni, která odpovídá nárokům, standardům i požadavkům medicíny 21. století. Zdravotnictví je v Česku jedno velké téma a já jsem možná jediný hejtman, který může říct, že v bývalých krajských nemocnicích nemáme žádný problém. Nemocnice fungují skvěle vůči pacientům, kraji a stojí si dobře i finančně,“ řekl Jiří Rozbořil s tím, že AGEL je v současné době jedním z největších zaměstnavatelů v Olomouckém kraji. Prezident Miloš Zeman se poté zeptal, jak dlouho již kraj nemocnice pronajímá. „Sedm let, jo? Pokud tento systém funguje a pacienti jsou spokojeni, tak není důvod nic měnit a nechat tak, jak je,“ reagoval prezident.

Debaty s prezidentem Zemanem se v přerovské nemocnici zúčastnili vedoucí pracovníci ze všech tří nemocnic, lékaři, zdravotní sestry i zástupci odborových organizací. Na dotaz, týkající se zachování regulačních poplatků a míry spoluúčasti českých pacientů prezident mimo jiné uvedl: „Myslím si, že poplatky za pobyt v nemocnicích by měly být zachovány. Naopak za recept by se měly zrušit.“

Jelikož u besedy se zaměstnanci skupiny AGEL nebyli přítomni zástupci médií, padala po skončení řada dotazů na ředitele Uvízla v tom smyslu, jaký dar nemocnice prezidentovi připravila. „Každý z podniků nebo zaměstnavatelů, které pan prezident v našem kraji navštívil, se chtěla prezentovat svou vlastní produkcí. To je ovšem u nemocnice ošidné, neboť v podstatě bychom po panu prezidentovi museli chtít, aby onemocněl – a jako náš dar mu pak poskytnout léčbu,“ poznamenal s úsměvem ředitel Uvízl. Prezident proto raději dostal dárkový koš s produkty na podporu zdraví z lékárny přerovské nemocnice. „Zároveň jsme s panem prezidentem zažertovali na téma léčby jeho nedávné orthopedicko-traumatologické příhody. Pro případ, že by snad nebyl spokojen s výsledky léčby na slovutných pražských klinikách, může se s důvěrou obrátit na naše místní orthopedické oddělení – a pokrok v léčbě se jistě brzy dostaví,“ komentoval ředitel Uvízl veselou atmosféru na závěr návštěvy prezidenta.