Významné události

„Kontinuita a evoluce, to je cesta k úspěchu,“ říká nový generální ředitel společnosti AGEL Ján Dudra

24. 3. 2014

Na postu generálního ředitele nahradil MUDr. Filipa Horáka, MBA, který povýšil do dozorčí rady skupiny AGEL.

Text: Ing. Tomáš Želazko, Ing. Hana Szotkowská / Foto: archiv AGELu

Společnost AGEL od března vede nový generální ředitel. Stal se jím MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH, který dosud ve skupině působil jako ředitel pro vědu a výzkum a člen představenstva společnosti AGEL. Na postu generálního ředitele vystřídal MUDr. Filipa Horáka, MBA, který se stal členem dozorčí rady skupiny AGEL. Nového generálního ředitele jsme požádali o rozhovor.

Jak dlouho jste váhal nad nabídkou akcionářů stát se generálním ředitelem tak velké skupiny?
Neváhal jsem ani chvíli. Nad takovou nabídkou se vůbec nepřemýšlí.

Jaké máte záměry, kam by se měla společnost AGEL rozvíjet a kterých klíčových oblastí by se měl rozvoj týkat?
Samozřejmě, že tím klíčovým pro nás nadále zůstává poskytování zdravotní péče. Všechno souvisí s tím, jak se zdravotní péče bude kvalitativně rozvíjet a jak se bude medicína obohacovat o nejmodernější výzkumné poznatky. Rád bych se zaměřil na oblast vzdělávání. A to jak lékařů, tak středního zdravotnického personálu. A také mám v plánu se intenzivně věnovat oblasti inovací. V současnosti jsou téměř všechny nové invence do naší společnosti přinášeny zvenčí. To bych rád změnil. Jsem přesvědčen, že víc než devět tisíc zaměstnanců AGELu představuje obrovský inovační potenciál. Rád bych naše zaměstnance motivoval k větší aktivitě právě v této oblasti. S dobrým nápadem totiž může přijít prakticky kdokoliv. A pokud bude mít určitý potenciál, můžeme s ním tento nápad třeba společně patentovat. Také bych rád pokračoval v zahraniční spolupráci. Chci, aby naši zaměstnanci měli možnost podívat se na špičková a renomovaná zdravotnická pracoviště v zahraničí. Počítáme se společnými projekty s kanadskou McGill University nebo japonskou univerzitou v Sapporu. V rámci České republiky bych rád rozšířil spolupráci s lékařskými fakultami a s výzkumnými ústavy Akademie věd apod.

Jaké jsou Vaše představy o tom, kam by se měly nemocnice dále ubírat? Myslím tím rozšíření odborností, kapacitu lůžek či vůbec rozšiřování některých oddělení.
Tohle je velmi dynamický proces. Není možné rigidně lpět na nějakých dogmatech o tom, jak ta nemocnice v současné chvíli vypadá, tzn. jaký má počet lůžek, jaké poskytuje spektrum péče, a brát to jako nezměnitelný fakt. Dnes je zapotřebí umět včas a flexibilně přečíst situaci a mít vizi. Nepřehlížet to, kam se v oblasti zdravotní péče ubírají reálné potřeby, a umět odhadnout, jak to bude vypadat za několik let, protože ta budoucnost se vlastně rodí už dnes. Už teď například víme, že roste počet lidí s cukrovkou nebo s psychiatrickými nemocemi. A my musíme s předstihem zareagovat právě na tenhle vývoj, který nestačí jen znát, ale musíme na něho reagovat. Můžeme například vycházet z medicínské demografie, z některých prediktivních statistických parametrů, abychom se flexibilně těmto požadavkům mohli v budoucnu přizpůsobit.

Chystáte se k radikálním krokům v nemocnicích – třeba personálním?
Domnívám se, že radikální kroky se dělají v době, kdy je firma před krachem nebo v nějaké tíživé hospodářské situaci, to však absolutně není případ AGELu. Radikální kroky proto nejsou nutné, a co se týče personálních změn, ty považuji za standardní manažerský nástroj a ne za radikální krok. Historicky žádná velká známá firma neudělala zásadní radikální změny během svého vývoje. Kontinuita a evoluce, to je podle mého názoru cesta k úspěchu zavedené fungující firmy.

Co byste chtěl vzkázat pacientům a klientům nemocnic?
Velmi krátce. Jsme tady pro vás a vždy, každou denní a noční hodinu se na nás můžete spolehnout. Budeme se snažit zachovat kvalitu, péči a ještě ji zlepšovat. A kdo u nás zaklepe na dveře s tím, že má medicínský problém, vždy ho budeme řešit, a to ke spokojenosti našich pacientů.

Každá firma má svou hodnotu nejen v hmotném majetku, ale zejména v lidském potenciálu. Jaké máte priority v této oblasti?
Za hlavní považuji vzdělávání lidí. Dát prostor jejich tvůrčímu potenciálu, který v nich je. Dát jim prostor a podmínky na to, aby se mohli rozvíjet – profesně, osobnostně, ale i lidsky.