Významné události

Nemocnice Podlesí je nejlepším zdravotnickým zařízením v zemi

17. 1. 2014

Hlasování pacientů i zaměstnanců vyneslo Nemocnici Podlesí v anketě Nejlepší nemocnice na absolutní špičku.

Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: HealthCare Institute

Nemocnice Podlesí je nejlepším zdravotnickým zařízením v zemi. Myslí si to pacienti i zaměstnanci nemocnice, kteří v průběhu loňského roku hlasovali v anketě nezávislého sdružení HealthCare Institute (HCI). Do osmého ročníku ankety se v roce 2013 zapojilo celkem 157 nemocnic, na dotazy pak odpovědělo od března do září celkem 50 tisíc pacientů. Díky jejich hodnocení i hodnocení svých vlastních zaměstnanců se Nemocnice Podlesí umístila v absolutním pořadí na prvním místě.

„Je to pro nás především výraz uznání dobré práce všech našich zaměstnanců, bez kterých by nemocnice jen těžko zvítězila. Dlouhodobě se snažíme v naší nemocnici klást důraz na vlídnou komunikaci a přátelské prostředí, výsledek celostátní ankety nasvědčuje, že tyto hodnoty naši pacienti vnímají,“ říká ředitel Nemocnice Podlesí MUDr. Karel Lukeš, MBA s tím, že pacienti vesměs nepoznají, že byli léčeni za pomoci špičkové technologie, ale poznají, jak se s nimi jedná. „Děkujeme jim za jejich přízeň a vlídné hodnocení, které přijímáme s velkou pokorou. Také bych chtěl touto cestou poděkovat všem svým kolegům v nemocnici. Vítězství je v prvé řadě výsledkem jejich poctivé práce a lidského přístupu,“ dodává ředitel.

Podle Karla Lukeše stojí za tímto úspěchem medicínské i „nemedicínské“ rozvojové investice. „Vyzdvihnul bych hlavně výstavbu nejmodernějšího hybridního sálu ve střední Evropě, který je vizionářskou investicí budoucnosti. Z té „nemedicínské“ pak třeba rozšíření parkovací kapacity pro naše pacienty i zaměstnance, která byla v minulosti velkým zdrojem nespokojenosti. To vše však musí jít ruku v ruce s dlouhodobou a vytrvalou prací s lidmi napříč všemi úrovněmi personálu od kuchařů až po nejvyšší vedení společnosti,“ doplňuje Karel Lukeš s tím, že si nemocnice plně uvědomuje, že přístup personálu k pacientovi je základem. „Ačkoliv byl u nás v nemocnici vždy na vysoké úrovni, byl rok 2013 v Nemocnici Podlesí vyhlášen „rokem komunikace s pacientem“. Uskutečnili jsme řadu komunikačních seminářů a školení pro všechny skupiny zaměstnanců, kdy vrcholem pro všechny zúčastněné byly kurzy pánů Ladislava Špačka a Petra Studenovského,“ dodává ředitel.

Nemocnice Podlesí se v absolutním pořadí neumístila na prvním místě poprvé. Jako nejlepší nemocnici si ji zaměstnanci a pacienti zvolili také v roce 2009. Od počátku ankety se pravidelně umisťuje na předních příčkách zejména díky kladnému hodnocení pacientů. Nemocnice Podlesí se specializuje na poskytování zdravotní péče v oblasti kardiologie, kardiochirurgie, miniinvazivní chirurgie a v léčbě onemocnění cév. Je také součástí národní sítě Komplexních kardiovaskulárních center, které zřídilo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

CENY PRO NEJLEPŠÍ NEMOCNICE BYLY PŘEDÁNY NA ODBORNÉ KONFERENCI „EFEKTIVNÍ NEMOCNICE 2013“
Výsledky projektu Nemocnice roku 2013 byly oficiálně zveřejněny na odborné konferenci Efektivní nemocnice 2013, kterou na konci listopadu uspořádala v pražském hotelu Clarion společnost HealthCare Institute. Za absolutní vítězství si zde převzal cenu také ředitel Nemocnice Podlesí MUDr. Karel Lukeš, MBA. Hlavním tématem konference, na které už podruhé vystoupil také generální ředitel společnosti AGEL MUDr. Filip Horák, MBA, byla strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic v roce 2014. Tématu se z různých úhlů pohledu věnovaly jednotlivé diskusní bloky, v rámci kterých se debatovalo například o dopadech připravované úhradové vyhlášky, o kompetencích zdravotních pojišťoven při zajišťování místní a časové dostupnosti zdravotní péče či kultivaci
systému DRG. Pozvaní odborníci se dotkli také problematiky omezení přesčasové práce lékařů nebo změn, které pro pacienty, poskytovatele i plátce přinese nový občanský zákoník.