Významné události

Kolektivní smlouva podepsána

18. 1. 2014

Zaměstnanci skupiny AGEL v Česku se dočkají v roce 2014 nárůstu průměrných platů ve výši jednoho procenta.

Text: Mgr. Radka Baková / Foto: archiv Sdružení odborových organizací skupiny AGEL

Představenstvo společnosti AGEL podepsalo se zástupci Sdružení odborových organizací skupiny AGEL již v měsíci listopadu loňského roku novou Skupinovou kolektivní smlouvu. V době, kdy celá řada firem kvůli negativním hospodářským výsledkům přerušila kolektivní vyjednávání a o růstu mezd si mohou jejich zaměstnanci nechat jen zdát, skupina AGEL jako jedna z prvních v České republice uzavřela Skupinovou kolektivní smlouvu na léta 2014 – 2017.

Mezi klíčové body vyjednávání patřila výše průměrných mezd, které oproti loňskému roku porostouzaměstnancům společností skupiny AGEL na území České republiky o jedno procento. „Jednání bylo složité a obě strany musely přistoupit k určitým kompromisům. Nakonec jsme ale dospěli k vyvážené dohodě, která, jak věřím, je uspokojivá pro obě strany,“ uvedla výkonná ředitelka společnosti AGEL Ing. Iveta Ostruszková, MBA. Kolektivní smlouva se nedotýká jen mzdové oblasti. V jejích dalších částech byly potvrzeny a v některých bodech i zvýšeny zejména zaměstnanecké výhody. Odborářům se kromě 1% nárůstu mezd podařilo s vedením skupiny AGEL CZ dohodnout ve Skupinové kolektivní smlouvě na léta 2014 – 2017 i celou řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Mezi tyto benefity patří příspěvky na životní či penzijní připojištění, příspěvek na stravování, na dětskou rekreaci, na rekondice zaměstnanců.

O jaké benefity je ze strany zaměstnanců největší zájem a proč se společnost drží této strategie, jsme se zeptali přímo výkonné ředitelky společnosti AGEL Ing. Ivety Ostruszkové, MBA.

Paní ředitelko, skupina AGEL poskytuje svým zaměstnancům v porovnání s jinými firmami mnoho benefitů. Co si od tohoto přístupu slibujete?
Proces vyhledávání, náboru a poté i udržení kvalitního zaměstnance představuje pro společnosti skupiny AGEL CZ v posledních letech nelehký úkol. Rozhodování potencionálních zaměstnanců o výběru společnosti ovlivňuje nejen její dobrá pověst či platební podmínky, ale stále častěji i benefity, které firma nabízí. Firemní benefity jsou v dnešní době faktor, který má výrazný vliv při volbě zaměstnavatele, ale také v konkurenčním boji a v udržení pozice společnosti na trhu práce a její prestiži. Společnosti tím projevují zájem o to, aby zaměstnanci byli náležitě motivováni a spokojeni.

Plánujete tedy v nastavené strategii pokračovat i do budoucna?
Určitě ano, oblast zaměstnaneckých benefitů bude vždy považována za efektivní nástroj pro získávání, stabilizaci a motivaci zaměstnanců v rámci pracovněprávních vztahů.

O jaké benefity je ze strany zaměstnanců největší zájem?
Skupina AGEL pravidelně aktualizuje spektrum zaměstnaneckých benefitů v rámci probíhajícího kolektivního vyjednávání v souladu s výsledky dotazníkového šetření spokojenosti zaměstnanců. V uplynulém roce byl největší zájem ze strany zaměstnanců o dodatečný pátý týden dovolené, který poskytuje zaměstnavatel, a také o příspěvek na životní pojištění, na stravování, kdy zaměstnavatel zpravidla přispívá za konkrétních podmínek na jedno odebrané jídlo denně. Zaměstnavatelé umožňují stravování pro své zaměstnance, buď ve svých závodních jídelnách nebo zabezpečují stravování jiným způsobem, např. dovozem stravy či poukázkami SODEXO.

Je pro zaměstnance zajímavá i možnost vzdělávání?
Ano, oblast vzdělávání byla pro zaměstnance dalším ze zajímavých sociálních benefitů. Vzdělávání je kontinuální, neustále se opakující proces a v naší skupině vychází ze zásad koncepce vnitrofiremního vzdělávání. Tato koncepce sleduje cíle a strategii vzdělávání a opírá se o pečlivě zjištěné organizační potřeby zaměstnavatele. Kontinuální a systematické vzdělávání zaměstnanců má prokazatelný vliv nejen na jejich výkonnost, úspěšnost, ale také na spokojenost a vysokou efektivitu odváděné práce. Podporu vzdělávání je nutno chápat jako součást osobního růstu zaměstnance. Vzdělávání zaměstnanců má mnoho předností a zejména zvyšuje sociální jistoty zaměstnanců. Vzdělaní a vysoce kvalifikovaní lidé, kteří neustále obnovují a rozšiřují své znalosti, jsou
předpokladem úspěšnosti a konkurenceschopnosti firmy.