Významné události

Sedmý ročník sympozia AGEL se zaměřil na onkologii

4. 11. 2013

Na vědecko-výzkumný kongres do Ostravy přijelo přes 400 lékařů, sester a zástupců akademické sféry.

Text: Ing. Tomáš Želazko, Ing. Hana Szotkowská / Foto: PHOTO STUDIO 23

Více než 400 odborníků z řad lékařů i sester včetně zástupců akademické sféry z celé České i Slovenské republiky se sjelo 3. a 4. října do ostravského hotelu Park Inn na sedmý ročník vědecko-výzkumného sympozia AGEL. Během letošního kongresu s názvem „Onkologie 21. století“ se probíraly dnešní možnosti a trendy v léčbě onkologických onemocnění. Letošní sympozium se tradičně konalo pod záštitou předsedy dozorčí rady AGELu Ing. Tomáše Chreneka, Ph.D., CSc., a generálního ředitele zdravotnické skupiny MUDr. Filipa Horáka, MBA. Prezidentem kongresu byl místopředseda dozorčí rady MUDr. Martin Polach, MBA.

Lékařské konference se každoročně zúčastňují nejen zaměstnanci nemocnic patřících do skupiny AGEL, ale také spolupracující lékaři a v neposlední řadě také studenti lékařských fakult. „Sympozium navazuje na předchozích šest úspěšných ročníků, které jsem všechny absolvoval, takže mohu srovnávat. Odborná úroveň je stále lepší a lepší. Dokladem je i to, že některé přednášky z našeho sympozia jsou publikované v prestižním odborném časopise Biomedical Papers, který vydává Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,“ řekl ve svém úvodním projevu generální ředitel skupiny MUDr. Filip Horák, MBA, s tím, že touto akcí chce vedení skupiny umožnit zaměstnancům, aby se vzájemně podělili o své zkušenosti a poznatky z onkologie a také umožnit našim předním odborníkům, aby na vědeckém sympoziu prezentovali úspěšné výsledky své praktické i vědecké činnosti.

Na generálního ředitele AGELu navázal svým projevem prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., který sympozium AGEL srovnal s nejvýznamnějšími vědeckými kongresy v České republice. „Program tvoří 69 odborných přednášek a byl rozdělen na sekci lékařskou, nelékařskou a volná sdělení. Z velkého množství přednášek si každý určitě vybere to své,“ sdělil profesor Dungl. Kromě něj mezi přednášejícími byly například takové lékařské kapacity jako prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc., nebo prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc. Rakovina je novodobým strašákem lidstva. Nejenže postihuje každý rok stále víc lidí, ale nevyhýbá se ani jedincům v mladším věku. Spolu s kardiovaskulárními chorobami jsou nádorová onemocnění jednou z nejčastějších příčin úmrtí. V České republice dnes onemocní zhoubným nádorem každý třetí člověk. „To, co činí z rakoviny klíčový problém dnešní doby, je smutný fakt, že se týká stále většího počtu lidí. Podle statistik výskyt nádorových onemocnění roste, ale roste také počet vyléčených, ale bohužel také těch, kteří se dožijí druhého nebo třetího nádorového onemocnění. S prodlužujícím se věkem populace se také mění spektrum a zastoupení jednotlivých typů nádorů. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli věnovat na letošním kongresu tématu onkologie,“ uvádí vedoucí lékařka Komplexního onkologického centra Nový Jičín doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA.

Důležité podle docentky Soumarové bylo, že kongres byl zaměřen i na jiné lékaře než onkology, protože pro kvalitu léčby onkologicky nemocných je často zapotřebí kvalitní týmová spolupráce napříč obory. „Moderní onkologie je léčba multidisciplinární a podílí se na ní celá řada odborníků. Od rentgenologů, gastroenterologů, onkochirurgů, onkogynekologů, přes nutriční specialisty, ortopedy až po internisty, kardiology či neurology. Kongres se proto z těchto důvodů věnoval všem aspektům a možnostem léčby našich onkologicky nemocných,“ vysvětluje docentka Soumarová.

Hlavní snahou skupiny AGEL je podle generálního ředitele „být neustále na špici“, což dokazuje třeba i nedávné otevření nového pracoviště PET CT v Nemocnici Nový Jičín, které slouží zejména pro diagnostiku nádorových onemocnění. „Dokladem odborného růstu je však i celá řada našich výzkumných a grantových projektů z oblasti molekulární genetiky a patologie, které zase mohou posunout hranice poznání a posléze i léčbu onkologicky nemocných,“ dodává generální ředitel. Na sympoziu byly rovněž prezentovány probíhající granty, které ve společnosti AGEL podporují vědeckou činnost. Kulturním vyvrcholením prvního dne byl večerní program, v němž nechybělo ani vystoupení jazzové kapely či populární zpěvák Josef Laufer.