Významné události

Skupina AGEL letos proinvestuje 610 miliónů korun

7. 11. 2013

Investice do zdravotnické techniky a modernizace od roku 2007 přesáhly tři miliardy korun.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Radka Baková

Nový hybridní operační sál v Nemocnici Podlesí, pavilon s PET CT pracovištěm v Nemocnici Nový Jičín, nový pavilon s dialýzou v Nemocnici Český Těšín, nové centrum sportovní a preventivní medicíny AGEL Sport Clinic v Nemocnici Prostějov, nový neurologický pavilón a zmodernizované Oddělení anestézie a intenzivní medicíny ve Všeobecné nemocnici s poliklinikou v Levoči nebo celková modernizace Nemocnice Zvolen – to je výčet největších letos otevřených investic skupiny AGEL v českých a slovenských nemocnicích. Další investice v řádech desítek milionů směřovaly do nákupu přístrojového vybavení zdravotnických zařízení.

„Díky zavádění moderních technologií a pořizování špičkových přístrojů se zvyšuje kvalita, účinnost a rovněž efektivita poskytované zdravotní péče. Takto jsou vytvářeny příznivé podmínky pro zkracování doby pobytu pacienta na lůžku a současně je mu umožněn včasnější návrat k jeho plnohodnotnému životu. Pacienti našich zdravotnických zařízení díky těmto investicím velmi kladně hodnotí úroveň poskytované léčby, což se odráží ve výsledcích pravidelných průzkumů spokojenosti,“ říká finanční ředitel skupiny AGEL Ing. Karel Kantor.

Skupina AGEL v letošním roce proinvestuje 610 miliónů korun. Finanční prostředky přitom směřují zejména do nákupu přístrojového vybavení a modernizace jednotlivých oddělení nemocnic a poliklinik. Od roku 2007 pak celá skupina AGEL vydala v České republice na investice přes tři miliardy korun. Největšími letošními akcemi byly dokončené investice v Nemocnici Nový Jičín a Nemocnici Podlesí, které se slavnostně otevřely v červnu. V novojičínské nemocnici otevřeli nový pavilon, kdy zčásti nevyužívanou budovu bývalé interny přestavěla nemocnice na moderní PET CT pracoviště s velmi potřebným diagnostickým přístrojem, jediným v Moravskoslezském kraji. Své zázemí zde našly také urologické ambulance a dialyzační centrum, včetně nefrologických ambulancí s navýšenou kapacitou. Jedna z nejrozsáhlejších a finančně nejnákladnějších investic v historii společnosti AGEL přišla na 120 miliónů korun.

Nemocnice Podlesí otevřela nový hybridní operační sál. Tato investiční akce svou velikostí příliš nezaostala za projektem vybudování PET CT pracoviště, když výše jejích investičních výdajů dosáhla více než 100 miliónů korun. Moravskoslezský kraj se tak nyní může pyšnit jedním z nejmodernějších hybridních operačních sálů ve střední Evropě. Nová třípodlažní budova v sobě spojuje sterilní prostředí plnohodnotně vybaveného operačního sálu a kompletní angiolinky pro katetrizační diagnostiku a léčbu srdečně-cévních onemocnění, takže lékaři nyní mohou v jednu chvíli provádět výkony, které se dříve musely rozplánovat i do několika operací. Podobný hybridní operační sál se v Česku nachází pouze v pražském IKEMu a v brněnské nemocnici U svaté Anny. „Našim pacientům chceme i do budoucna nabízet co nejkvalitnější zdravotní péči. I přes úsporná opatření v celém systému veřejného zdravotního pojištění budeme pokračovat ve významných přístrojových a stavebních investicích i v následujících letech. Obzvláště velký důraz klademe na efektivitu a racionalitu investic tak, abychom vytvářeli podmínky pro maximálně dostupnou zdravotní péči co nejširšímu spektru pacientů,“ dodává finanční ředitel.