Významné události

IKIS® se prezentoval na odborné konferenci eHealth Days v Brně

26. 7. 2013

Integrovaný klinický informační systém IKIS® byl jedním z témat mezinárodní odborné konference, která se v květnu konala jako součást doprovodného programu brněnského veletrhu Medical Fair 2013.

Text: Bc Radka Baková / Foto: pořadatelé eHealth Days

Hlavním tématem konference byla elektronizace českého zdravotnictví (tzv. Projekt eHealth), která je zároveň jednou z priorit Ministerstva zdravotnictví. Program eHealth Days byl připravován ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Národním telemedicínským centrem, společností  Medtel o.p.s., Českým národním fórem pro eHealth, ICT Unií a Českomoravskou elektrotechnickou asociací ELA. Konferenci úvodním slovem zahájil náměstek ministra zdravotnictví Mgr. Martin Plíšek, který uvedl několik skutečností ohledně posledního vývoje eHealth, kdy dlouho diskutovaný a pozměňovaný plán MZ ČR na postup budování eHealth bude zřejmě odložen. Ministerstvo totiž zjistilo, že na zamýšlené projekty elektronizace by se nestihly vyčerpat včas peníze z fondů Evropské unie, které měly jejich realizaci a tím i splnění celého plánu pokrýt. O to větší zájem proto na konferenci vzbudila informace o projektu IKIS®, který přesně zapadá do současných trendů elektronizace zdravotnictví. „Možnost prezentovat se na této významné akci byla pro nás velmi přínosná. Měli jsme možnost představit IKIS® široké odborné veřejnosti jako opravdu první regionální nemocniční informační systém, který již rutinně běží v provozu a propojuje deset nemocnic, které jsou geograficky rozprostřeny na území tří krajů, do jednoho informačního celku. Jsme rádi, že jsme mohli prezentovat alespoň jeden

z mála projektů, který se podařilo úspěšně realizovat v praxi,“ prozradila manažerka společnosti Medical Systems Ing. Eva Chmelová, která informační systém IKIS® na konferenci prezentovala v rámci samostatné přednášky.

Integrovaný klinický informační systém IKIS® vyvíjí Medical Systems již od roku 2005. Systém je zaměřený především na pacienta a jeho komfort. „Například pacient, který je odeslán na další vyšetření či zákrok do jiného zařízení, kde také funguje informační systém IKIS®, nemusí znova podstupovat tatáž vyšetření, která již absolvoval v předchozím zařízení. Jeho ošetřující lékař má již jeho veškerou dokumentaci a informace k dispozici a ani není nutné, aby v další nemocnici znovu sděloval své osobní údaje, které by se opět musely pracně zadávat do systému. Sdílení zdravotnické dokumentace napříč zdravotnickými zařízeními vzbudilo na konferenci velký zájem,“ vysvětlila Ing. Eva Chmelová.

Na konci loňského roku došlo ke strategickému rozhodnutí, kdy byl systém IKIS® uvolněn ke komerčnímu prodeji mimo skupinu AGEL, a kdy společnost Medical Systems představila IKIS® na odborné konferenci v Olomouci. „Po konferenci jsme zaznamenali velký zájem o náš systém. Naše řešení je vhodné zejména pro krajské zdravotnické celky nebo regionální holdingy zdravotnických zařízení, pro které doposud regionální řešení na trhu nebylo,“ dodala Ing. Eva Chmelová.