Významné události

Zástupci Výboru pro zdravotnictví navštívili MARTEK MEDICAL a Nemocnici Prostějov

20. 5. 2013

Vzácná návštěva Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dorazila do našich zařízení na sklonku dubna v rámci výjezdního zasedání do Olomouckého kraje.

Text a foto: Bc. Radka Baková, Ing. Hana Szotkowská

Poslanci během třídenního výjezdního zasedání do Olomouckého kraje navštívili hned několik zdravotnických zařízení, svůj program však zahájili na půdě společnosti MARTEK MEDICAL v Prostějově. „Vzhledem k tomu, že poslanci jsou v médiích často obviňováni, že cestují do exotických krajů, rozhodli jsme se jít ve zdravotnickém výboru jinou cestou. Během letního období chceme navštívit všechny kraje, protože řada poslanců a poslankyň v některých zařízeních nikdy nebyli. Během cest budeme procházet místní nemocnice, velké či malé. V daném regionu chceme navštívit vždy také některou firmu zabývající se zdravotnictvím,“ vysvětlil smysl výjezdních zasedání předseda Výboru pro zdravotnictví MUDr. Boris Šťastný při krátké úvodní řeči zahajující návštěvu společnosti MARTEK MEDICAL. Účastníky přivítal také MUDr. Pavel Holík, poslanec za Prostějovsko, který byl zároveň garantem celého výjezdního zasedání. „Děkuji, že jste přijali pozvání, jsem velmi rád, že vás mohu přivítat ve svém kraji, který zastupuji v Poslanecké sněmovně. Velmi mne těší, že vám mohu ukázat zdravotnická zařízení našeho regionu. Myslím, že se máme opravdu čím pochlubit,“ uvedl MUDr. Pavel Holík.

Výbor si následně vyslechl prezentaci obchodního ředitele skupiny AGEL Ing. Romana Gavandy týkající se obchodních a investičních aktivit, společnost MARTEK MEDICAL následně představil její ředitel Ing. Tomáš Dohnal. Po krátké diskuzi se členové výboru vydali na prohlídku jak skladových, tak administrativních prostor společnosti. Ještě týž den zavítali poslanci také do prostějovské nemocnice. Během návštěvy Ing. Tomáš Uvízl představil hostům princip pronájmu krajských nemocnic v Olomouckém kraji. Vzhledem k tomu, že je mezi členy výboru mnoho bývalých lékařů, padlo po prezentaci hodně dotazů a strhla se i bohatá diskuze, na jejímž konci se členové sněmovního výboru shodli na tom, že pronájem nemocnic soukromému provozovateli zdravotnických zařízení může být přijatelnou a efektivní formou spolupráce. „Byl jsem mile překvapen. Mezi členy zdravotního výboru bylo také mnoho lékařů a šlo vidět, že i přes svou současnou profesi z lékařských rolí ještě úplně nevypadli. Během prezentace i prohlídky nemocnice jsme se občas pouštěli skutečně do odborných diskuzí,“ prozradil generální ředitel skupiny AGEL MUDr. Filip Horák, MBA.

Po prezentaci následovala prohlídka nemocnice, během níž se členové výboru rozdělili do menších skupin. Část výboru zavítala například do porodnice, někteří chtěli vidět anesteziologicko-resuscitační oddělení, jiní se zajímali o oddělení laboratorní medicíny. Závěr návštěvy patřil zdravotním sestřičkám prostějovské nemocnice. Shodou okolností se během návštěvy zdravotnického výboru konala v nemocnici nelékařská konference na téma Bazální stimulace v praxi, na kterou zavítal MUDr. Boris Šťastný společně s MUDr. Pavlem Holíkem. Sál plný žen neznervóznil ani jednoho z nich a za krátkou řeč byli oba odměněni bouřlivým potleskem. Po návštěvě nemocnice pokračoval výbor na radnici města Prostějov. Náročný den byl zakončen pracovní večeří, na kterou dorazil také ministr zdravotnictví MUDr. Leoš Heger. „V každém případě jsem uvítal diskuzi na schůzi výboru, kde jsme mohli vyslechnout také názory zástupců zdravotnických zařízení z Olomouckého kraje. Vedle setkání s ředitelem Fakultní nemocnice Olomouc jsem měl možnost promluvit se zástupci společnosti AGEL, jak jim to funguje a jak dosahují zisku, zatímco v jiných krajích jsou nemocnice ve ztrátě. Takže to bylo docela milé setkání a označil bych ho za velmi pracovní,“ okomentoval večer Leoš Heger.