Významné události

Novým členem představenstva AGELu se stal Ján Dudra

28. 5. 2013

MUDr. Ján Dudra , Ph.D., MPH: „Abych om se udr želi na špici , nem ěli bych om být jen konzumen ty vědeckých poznatků, ale také jejich tvůrci.“

Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: archiv MUDr. Jána Dudry

Představenstvo společnosti AGEL se rozrostlo o dalšího člena. Stal se jím MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH, který už od počátku letošního roku zastává post ředitele Vzdělávacího a výzkumného institutu AGEL. Manažerské zkušenosti získal především jako lékařský náměstek v nemocnicích Středočeského kraje. K vědě se dostal v Japonsku, kde 7 let v rámci doktorandského studia vedl výzkumný projekt.

Pane doktore, jak jste se dostal k práci ve zdravotnické skupině AGEL?
Řízením osudu jsem se stal lékařským náměstkem Nemocnice Nymburk a později jsem tento post zastával také v Kutné Hoře a v Mladé Boleslavi. Nebylo to tam vždy lehké. V roce 2012 jsem ukončil studium managementu veřejného zdravotnictví na Slovenské zdravotnické univerzitě v Bratislavě a postupně jsem dospěl k rozhodnutí, že bych rád začal pracovat pro soukromý sektor. Shodou okolností jsem se v té době dostal do kontaktu s Milanem Leckéšim, se kterým jsem měl původně na starosti akviziční projekty a díky svým znalostem a pracovním zkušenostem jsem se zde nakonec dostal až k vědě. Jsem rád, že dnes můžu pracovat právě v AGELu. Je to silná firma se zvučným jménem i know-how, prostě umí dělat zdravotnictví.

Ve společnosti působíte od letošníhoroku na postu ředitele pro vědu a výzkum. Co je teď Vaším prvořadým cílem?
Jednoznačně posílení vnitřní integrity v oblasti vědy a výzkumu. Chci podotknout, že v AGELu se věda dělala, a to i na velmi vysoké úrovni. Všechny tyto aktivity ale nebyly vnitřně integrovány, probíhaly izolovaně a nikdo tuto činnost nezastřešoval. Tím jednoznačně trpěla sebeprezentace AGELu. Teď se budou všechny vědecké výsledky prezentovat prostřednictvím Vzdělávacího a výzkumného institutu AGEL jako výsledky AGELu.

Proč je podle Vás důležité, aby AGEL vyvíjel také své vlastní vědecké aktivity?
To je jednoduché. AGEL je dnes největším poskytovatelem soukromé zdravotní péče ve střední Evropě. Měl by nejen usilovat o to, aby si tuto pozici uchoval, ale také, aby tuto pozici na trhu zdravotní péče upevnil. Na špici může zůstat jen tehdy, když bude mít vzdělané lidi a technologie na špičkové úrovni. A samozřejmě, když bude ty nejmodernější poznatky z výzkumu aplikovat do praktické medicíny. A teď mám na mysli reálné poznatky, které zvyšují kvalitu péče a efektivitu medicínské činnosti, ať už jde o léky, nové postupy či diagnostické metody. Důležité je, abychom se nestali jen konzumentem vědeckých poznatků, ale měli bychom využít svůj personální, technologický, finanční a v neposlední řadě klinický potenciál a stát se jejich tvůrci. Což v konečném důsledku dá skupině náskok před konkurencí a do jisté míry pomůže zajistit na trhu postavení lídra.

Takže to nebylo tak, že jste si jednoho dne řekli, co kdybychom začali dělat vědu…
(Smích…) To určitě ne. Bylo to strategické rozhodnutí představenstva. A bylo to nepochybně správné rozhodnutí, neboť vědecké aktivity dnes jednoznačně vedou k zvyšování prestiže, udržování kvality a upevňování pozice, což má pak zpětný efekt v podobě ekonomické stability firmy. Vzhledem k tomu, že mám k vědě poměrně blízko, 7 let jsem například vedl v rámci doktorandského studia výzkumný projekt v japonském Sapporu, rozhodlo vedení společnosti využít můj potenciál a jmenovat mě ředitelem Vzdělávacího a výzkumného institutu AGEL.

Vraťme se ještě k těm cílům, kromě posílení vnitřní integrity je ještě něco, čeho byste chtěl v institutu dosáhnout?
Rád bych také navázal spolupráci s institucemi mimo skupinu. Ať už na regionální úrovni, například s lékařskými fakultami v Olomouci a v Ostravě, tak na úrovni národní, s dalšími významnými vědeckými a akademickými institucemi. V případě, že bude chuť a zájem, rád bych nabídnul možnost participace také našim slovenským nemocnicím. No a už se začaly rýsovat také možnosti zahraniční spolupráce. Zcela reálně se teď jeví spolupráce s japonskou univerzitou v Sapporu a s kanadskou McGill University.