Významné události

Společnosti AGEL a Reprofit International vybudovaly nové centrum pro léčbu neplodnosti

14. 5. 2013

Špičkové centrum asistované reprodukce IVF Clinic v Olomouci se může pochlubit například nejm odernější embryologickou laboratoří v České republice.

Text: Ing. Hana Szotkowská, Ing. Tomáš Želazko / Foto: Ing. Tomáš Želazko, Bc. Radka Baková

Olomouc má od dubna letošního roku nové špičkové centrum asistované reprodukce. Centrum IVF Clinic vzniklo jako partnerský projekt společnosti AGEL a brněnské kliniky reprodukční medicíny Reprofit International, přičemž zdravotní skupina AGEL v tomto centru drží 51procentní podíl. Nové zdravotnické zařízení se specializuje na léčbu neplodnosti a může se například pochlubit nejmodernější embryologickou laboratoří v zemi. Nová olomoucká klinika nabízí komplexní diagnostiku a léčbu neplodnosti, včetně mražení spermií a embryí. „Naše centrum asistované reprodukce nabízí veškeré moderní metody léčby neplodnosti. Vždy postupujeme od jednodušších metod léčby neplodnosti k metodám složitějším. Práce IVF Clinic přímo navazuje na systém Reprofitu, kde v léčbě neplodnosti dosahujeme vysoké úspěšnosti, v současné době jsme schopni pomoci až 95 procentům neplodných párů,“ uvádí vedoucí lékař centra

MUDr. Štěpán Machač, Ph.D., s tím, že nové centrum prosazuje především individuální přístup. „Algoritmus diagnostiky i léčby je po celou dobu veden jedním lékařem, unikátní jsme především v návaznosti jednotlivých odborností a vysoce specializovanou činností,“ doplnil. IVF Clinic se nachází v nových prostorách na Horním lánu 6 v Olomouci. Kromě nejmodernější embryologické laboratoře disponuje například také operačním sálem k jednodenní chirurgii jak v lokální, tak v celkové anestezii. „Hlavním cílem naší kliniky je poskytovat špičkovou diagnostiku i léčbu neplodnosti pro páry z regionu střední a severní Moravy. Rádi bychom se zde stali vedoucím zdravotnickým pracovištěm, respektovaným především díky výborné úrovni medicíny, komunikace i obecného servisu pro naše klienty,“ poznamenal ředitel IVF Clinic Ing. Tomáš Uvízl.

Podle vedoucího lékaře centra MUDr. Štěpána Machače se v posledních letech počet dětí, které přijdou na svět po asistované reprodukci zdvojnásobil. V České republice má potíže s početím dítěte v současnosti zhruba 18 procent párů. Podle lékařů je na vině odsouvání početí do pozdějšího věku, ale také špatná kvalita spermatu. Zatímco dříve byl problém s početím ve větším počtu případů na straně ženy, dnes jsou počty u obou pohlaví vyrovnané. Podle doktora Machače se na poklesu kvality spermií podílí více faktorů a nelze přesně definovat, který z nich převládá. Patří mezi ně například znečištěné ovzduší, přítomnost estrogenů v potravě, špatné stravovací návyky nebo také stres. „Pravdou také je, že ženy těhotenství stále častěji oddalují. Zatímco před dvaceti lety byl v ČR průměrný věk rodiček necelých 25 let, teď je to okolo devětadvaceti,“ vysvětluje MUDr. Machač. Řada manželských párů si podle něj nastaví svůj životní program tak, že si napřed zajistí dobré zaměstnání, dobré bydlení, dobrý výdělek a teprve pak přijde na řadu rodina.

V loňském roce se v Česku narodilo přibližně 90 tisíc dětí, z toho asi 3 600 po asistované reprodukci. Počet dětí, které přijdou na svět díky asistované reprodukci, se v posledních letech zdvojnásobil. Za neplodný se pár považuje tehdy, když se o dítě snaží déle než rok. Ve většině případů však lékaři dokážou s početím pomoci. „Díky významnému technologickému vývoji v léčbě neplodnosti, nabízí dnešní reprodukční medicína široký výběr metod umělého oplodnění, jako je stimulace vaječníků a plánovaný styk, IUI (intrauterinní inseminace), IVF (in vitro fertilizace), nativní, neboli přirozený cyklus IVF, minimální stimulace IVF, léčba čerstvými darovanými vajíčky nebo léčba zmraženými darovanými vajíčky,“ hodnotí pozitivně MUDr. Machač široký výčet metod, které nová klinika nabízí.

Nové centrum má uzavřeny smlouvy s většinou zdravotních pojišťoven, které hradí každé pacientce celkem čtyři léčebné cykly IVF do čtyřiceti let věku. Většina pacientek doplácí na specializované metody, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Jedná se především o techniku oplození injekcí spermie přímo do vajíčka, tzv. ICSI a metody, související s kryokonzervací (zmražením) nadbytečných kvalitních embryí. Doplatky se pak pohybují v řádech tisíců korun.