Významné události

Vítkovická nemocnice a Nemocnice Podlesí se podílely na prestižní konferenci Angiologické dny

1. 6. 2013

Na kongresu zazněly přednášky z oblasti angiologie , ale i cévní chirurgie , intervenční radiologie, kardiologie, diabetologie a dalších oborů zabývajících se různými hledisky cévních onemocnění.

Text: Bc. Radka Baková / Foto: archiv Nemocnice Podlesí a Vítkovické nemocnice

Konference Angiologické dny pořádaná Českou angiologickou společností se stala již tradičním místem setkání největších odborníků na angiologii. Na letošním 38. ročníku byl v rámci kongresu z iniciativy primáře Vaskulárního centra Vítkovické nemocnice MUDr. Dušana Kučery, Ph.D., poprvé součástí tzv. intervenční den, jehož cílem byla prezentace tepenných revaskularizačních výkonů jak z pohledu endovaskulárních specialistů, tak cévních chirurgů. Své zkušenosti formou živých přenosů z katetrizačních a operačních sálů prezentovalo pět významných pracovišť z České republiky a jedno pracoviště ze Slovenska.

„Živé přenosy z Vaskulárního centra byly zaměřeny na možnosti zprůchodnění chronických uzávěrů tepen dolních končetin pod tříselným vazem. Rovněž jsme ukázali možnosti hybridního přístupu, tedy využití cévně chirurgického přístupu a endovaskulárního přístupu v rámci jednoho výkonu u pacienta s kritickou končetinovou ischémií,“ popsal obsah živých přenosů primář Dušan Kučera. Přínos intervenčního dne velmi ocenil sám předseda České angiologické společnosti MUDr. Karel Roztočil, CSc. „Všichni členové výboru velmi ocenili program věnovaný cévním intervencím. Jeho příprava stála velké úsilí, ale výsledek byl perfektní. Těším se a věřím, že letošní úspěch primáře Kučery bude mít pokračování, a že bude myslet již nyní na to, jak by mohl vypadat program intervencí v příštím roce,“ uvedl Karel Roztočil.

Kongresu se aktivně účastnila také Nemocnice Podlesí, a to pracoviště intervenční radiologie a Centrum cévní a miniinvazivní chiurgie. S přednáškou na téma „Hybridní výkony v léčbě ICHDK a jejich racionální využilí“ vystoupil primář Centra cévní a miniinvazivní chirurgie Daniel Říha. Téma “Drug eluting balónkové katétry a stenty“ na kongresu prezentoval primář intervenční radiologie Marian Wierzgoń. „Z našeho angiologického sálu byly na kongres živě přenášeny dva zákroky. Jednalo se o endovaskulární výkony, na kterých jsme prezentovali využití nejmodernějších technologií,“ doplnil za Nemocnici Podlesí primář Marian Wierzgoń.