Významné události

V Olomouci se uskutečnilo šesté sympozium AGEL

10. 10. 2012

Na vědecko-výzkumný kongres přijelo více než 500 lékařů a sester a zástupců akademické sféry.

Text: Ing. Tomáš Želazko, Bc. Radka Baková / Foto: PHOTO STUDIO 23

Více než 500 odborníků z řad lékařů i sester včetně zástupců akademické sféry z celé České i Slovenské republiky se sjelo 4. a 5. října do hotelu NH Olomouc Congress na 6. ročník vědecko-výzkumného sympozia AGEL. Letos si odborníci předali své zkušenosti v oblasti miniinvazivních postupů v medicíně. Letošní sympozium se konalo pod záštitou předsedy dozorčí rady AGELu Ing. Tomáše Chreneka, Ph.D., a generálního ředitele zdravotnické skupiny MUDr. Filipa Horáka, MBA. Prezidentem kongresu byl místopředseda dozorčí rady MUDr. Martin Polach, MBA.

„První sympozium se uskutečnilo v roce 2007. Naše setkání jsou stále lepší a lepší, odborná úroveň se stále zvyšuje. Kromě odborných věcí je také důležitá společenská stránka tohoto sympozia,“ řekl ve svém úvodním proslovu generální ředitel Filip Horák, na kterého navázal svým projevem prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. „Toto sympozium má již úroveň mezinárodního sympozia se stále větší účastí odborníků,“ uvedl profesor. Program, který tvořilo 88 odborných přednášek, byl rozdělen na sekci lékařskou a sesterskou. Jednotlivé přednášky byly například z oblasti chirurgie, ortopedie, kardiologie, angiologie, gastroenterologie, onkologie a řady dalších oborů. Jednotlivé sekce řídily významné osobnosti jednotlivých odborností. Mezi přednášejícími byli například prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. – předseda ortopedické společnosti, prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. – místopředseda kardiologické společnosti nebo prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc. Sympozia se také zúčastnil děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. „Skutečnost, že na sympoziu vystoupily a zúčastnily se takové osobnosti, vypovídá o jeho vysoké odbornosti a kvalitě,“ doplnil Filip Horák.

V letošním roce se organizační výbor rozhodl rozšířit program, takže vedle tradičních vyzvaných sdělení proběhly také paralelní sekce volných sdělení, kazuistik a posterů. „Cílem této reorganizace bylo dosažení standardní kongresové struktury a umožnění aktivní účasti co největšího počtu zájemců. Informační hodnota kongresu se tak výrazně zvýšila. Osobně mne nejvíce zaujala sekce grantů. Ukázalo se, že lékaři naší skupiny dokáží s finanční podporou společnosti realizovat odborné záměry až do úrovně publikací v impaktovaných časopisech. Velice přínosná byla také posterová sekce, ve které byla prezentována řada prací publikovaných mezinárodně,“ říká MUDr. Ondřej Urban, Ph.D., předseda Lékařské rady a koordinátor organizačního výboru sympozia.

Někteří přednášející uchopili své příspěvky opravdu netradičně a jejich cílem bylo nejen informovat, ale také pobavit. A tak není divu, že scénka skupiny zdravotníků z Šumperské nemocnice na téma „Nemáme to jednoduché – agresivní pacient na centrálním příjmu“ vyvolala v obecenstvu obrovský aplaus. Přednášející si pro obecenstvo připravili vlastní video, ve kterém názorně ukázali, jak nepříjemně a agresivně se někteří pacienti v praxi chovají. Přednášku pak doplnili živým divadelním představením, na které se vybavili také věrnými kostýmy. Velká pozornost byla na sympoziu věnována také sesterské sekci, ve které byli předsedajícími jednotlivých sekcí primáři a vedoucí pracovníci jednotlivých zdravotnických pracovišť. S přednáškou na téma hemodialýza při akutních stavech vystoupila sestřička Andrea Večerková z oddělení ARO Nemocnice Přerov, která se inspirovala aktuální aférou okolo methylalkoholu. „Na našem oddělení leželo v měsíci září hned několik pacientů, kteří byli otráveni methylalkoholem, a proto jsem se rozhodla svou přednášku zaměřit na toto téma. Jak jsem zjistila, nebyla jsem jediná, kdo se touto kauzou inspiroval. Budu prezentovat také konkrétní kazuistiku z našeho oddělení,“ prozradila během občerstvovací pauzy Andrea Večerková.

Na sympoziu byly rovněž opět prezentovány probíhající granty, které ve společnosti AGEL podporují vědeckou činnost. Kulturním vyvrcholením prvního dne byl večerní program, v němž nechybělo ani vystoupení jazzové kapely či populární zpěvák Martin Chodúr.