Významné události

AGEL se stal partnerem projektu Celé Česko čte dětem

3. 6. 2013

Výzkumy dokazují, že lidé, kteří rádi čtou, dosahují lepších studijních a pracovních výsledků než „nečtenáři” a dokážou si lépe poradit s životními výzvami a nástrahami.

Text: Ing. Tomáš Želazko

Společnost AGEL se počátkem letošního roku stala partnerem celostátní osvětové kampaně Celé Česko čte dětem, která existuje již sedmým rokem. V nemocnicích skupiny AGEL jsou v televizorech promítány televizní spoty Celé Česko čte dětem. V prostorách zdravotnických zařízení jsou rozmístěny jejich plakáty a distribuovány propagační materiály. „Vítáme tento projekt. Osvětová a mediální kampaň Celé Česko čte dětem, největší svého druhu v České republice, se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a hlavně na budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení,“ vysvětlil důvody spolupráce ředitel marketingu skupiny AGEL Stanislav Podroužek.

Každodenní předčítání dětem pro radost je osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí a mládeže zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst a vychovávat z nich čtenáře. „Výzkumy dokazují, že lidé, kteří rádi čtou, dosahují lepších studijních a pracovních výsledků než „nečtenáři“ a dokážou si lépe poradit s životními výzvami a nástrahami. Čtení také chrání děti před závislostí na televizi a počítačích,“ říká Eva Katrušáková, ředitelka neziskové organizace Celé Česko čte dětem a iniciátorka kampaně. U předčítání se jedná o celou řadu výhod, které platí i pro děti, jež jsou nemocné či handicapované. Právě společné čtení je vynikajícím způsobem kontaktu i s dospívajícím dítětem. Moudré knihy jsou nositeli univerzálních morálních hodnot. „Čtení učí děti rozeznávat dobro od zla a povzbuzuje k reflexi nad důsledky vlastních slov a činů. Klíčový je čas strávený s dítětem, bezpodmínečná pozornost, kdy se dítě cítí milované a důležité. Díky společnému čtení se budují pevné vazby v rodině a rodina sdílí společný prostor, čas a emoce, což je dnes, v době virtuálních domácích členů rodiny jako je počítač, televize nebo mobil, podstatná věc. Tady se neříká ‚jdi a čti si‘, ale ‚pojď, budu ti číst‘,“ pokračuje Eva Katrušáková.

Spojení AGEL – Celé Česko čte dětem se nabízí i z toho důvodu, že jedním z dlouhodobých programů, které nezisková organizace již sedmým rokem pořádá, jsou pravidelná čtení malým pacientům v nemocnicích. Dobrovolníci vyrážejí za malými posluchači do nemocnic ve svých městech či regionech minimálně jednou týdně. Tento nápad se zrodil v roce 2006 na jednom oddělení dětské neurologie a od té doby pokračuje nepřetržitě dodnes. Součástí této kampaně jsou další celoroční projekty: „Knihy pro dětská oddělení nemocnic“, „Moje první kniha“, „Babička a dědeček do školky“, semináře, konference, ale i každodenní aktivity dobrovolníků – regionálních koordinátorů, kteří šíří ideje o blahodárném vlivu předčítání do rozličných koutů naší země. Myšlenka o zásadním vlivu předčítání na emoční zdraví dítěte pochází z knihy Američana Jima Trelease. Jeho bestseller byl přeložen do mnoha světových jazyků, bohužel do češtiny ne. Jim Trelease několik desítek let pracoval na tom, aby se ideje o blahodárném vlivu předčítání dostaly k co nejširšímu publiku. Samozřejmě se snažil oslovovat ty, kteří mají na děti obrovský vliv – rodiče, učitele, vychovatele. Uvědomoval si, že nejdůležitější je sdělit rodičům, kolik mohou svým dětem dát, když se pravidelné předčítání stane doma samozřejmostí, když se stane rituálem. Projekt Celé Česko čte dětem dosud aktivně podpořilo přes 80 známých osobností ze světa kultury, umění a sportu – například Zdeněk Svěrák, Dagmar Havlová, Barbora Špotáková, Viktor Preiss, Libuše Šafránková, Dominik Hašek, Ewa Farna, Jaromír Nohavica, Pavel Šporcl či nejčtenější český spisovatel Michal Viewegh.

O tom, že AGEL v České republice podporuje v rámci svých CSR aktivit špičkový projekt, svědčí i skutečnost, že paní Eva Katrušáková byla za realizaci kampaně Celé Česko čte dětem zvolena finalistkou soutěže Sociálně prospěšný podnikatel roku 2012, kterou vyhlašuje Ernst & Young a Schwabova nadace pro sociální podnikání ve spolupráci s HR Partners.