Personalisté informují

Čtyři společnosti mají nové vedení

7. 10. 2016

Změny ve vedení nastaly v srpnu ve Vítkovické nemocnici, Nemocnici Nový Jičín a Středomoravské nemocniční. Od září získalo nového předsedu představenstva také Dopravní zdravotnictví.

Text: Mgr. Radka Miloševská / Foto: archiv AGEL

Novým předsedou představenstva Vítkovické nemocnice se stal Ing. Petr Kovařík, který nahradil MUDr. Marii Marsovou, MBA, která se profesně vrátila do místa svého bydliště, do Prostějova. Zde nastoupila do čela společnosti Středomoravská nemocniční, která sdružuje nemocnice v Prostějově, Přerově a ve Šternberku. „Moje téměř pětileté působení ve Vítkovické nemocnici zůstane spojeno s příjemnými vzpomínkami na medicínu světového formátu. Do Prostějova se vracím s hlubokou pokorou k tomu, co se ve Středomoravské nemocniční podařilo vybudovat. S úctou ke každodenní náročné práci všech zdravotníků. A s nadějí, že budeme jeden tým a posuneme se opět o kousek dále. Vážím si toho, že i po tolika letech mě kolegové oslovují – „vítej zpátky!“ uvedla MUDr. Marsová.

 „Ve své funkci naváži na úspěšný rozvoj nemocnice v minulých letech. Díky rekonstrukci centrálních operačních sálů v loňském roce může nemocnice poskytovat špičkovou medicínu v moderních podmínkách. Právě další rozvoj poskytované péče bude jednou z oblastí, na kterou bych se rád zaměřil,“ sdělil Ing. Petr Kovařík. Na úspěchy minulého vedení naváže také MUDr. Martin Metelka, MBA, který se stal předsedou představenstva v Nemocnici Nový Jičín. „Nemocnice má díky investicím skupiny AGEL jedny z nejlépe vybavených operačních sálů ve střední a východní Evropě. Vloni zde proběhla obnova vybavení Onkologického centra za více než 150 miliónů korun a další investice, především v oblasti obnovy přístrojové techniky, budeme realizovat i nadále,“ poodhalil plány Martin Metelka. Od září má nové vedení také Dopravní zdravotnictví, pod které spadá síť POLIKLINIK AGEL.

Novým předsedou představenstva se stal MUDr. Zdeněk Schwarz, který naváže na práci bývalého ředitele MUDr. Jiřího Skřivánka, MBA, který v srpnu po dlouhé a těžké nemoci zemřel. “Nabídka práce ve skupině AGEL mě potěšila. Jde o největší soukromou skupinu v České republice a já věřím, že se svými zkušenostmi budu moci společnost Dopravní zdravotnictví dále rozvíjet,” sdělil MUDr. Zdeněk Schwarz.

MUDr. Marie Marsová, MBA, (*1959) absolvovala Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové. Od roku 1993 působila v Nemocnici v Prostějově ve funkci primářky dialyzačního střediska, od roku 1999 zastávala funkci ředitelky Nemocnice Prostějov, od roku 2007 lékařské ředitelky Středomoravské nemocniční. Od roku 2012 až do července 2016 působila v Ostravě na pozici předsedkyně představenstva Vítkovické nemocnice.

Ing. Petr Kovařík (*1969) je absolventem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, kde vystudoval ekonomii, marketing a obchod. Od roku 2010 působil jako ředitel nemocnice v Karviné-Ráji, jejíž součástí je pobočka v Orlové, později mu byla Moravskoslezským krajem přidělena také Nemocnice s poliklinikou v Havířově. Ing. Kovařík působil rovněž jako ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR a dva roky také ve funkci ekonomického náměstka na Masarykově onkologickém ústavu.

MUDr. Martin Metelka, MBA, (*1955) je absolventem Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Má rovněž bohatou praxi s vedením zdravotnických zařízení. Od roku 1993 byl ředitelem Vsetínské nemocnice, kterou vedl až do roku 2013. Do Nového Jičína přichází z Uherskohradišťské nemocnice, kde působil jako vedoucí úseku léčebně preventivní péče.

MUDr. Zdeněk Schwarz (*1963) vystudoval Lékařskou fakultu UK v Praze, kde promoval v roce 1990. Získal zde také atestace v oborech chirurgie, veřejné zdravotnictví a urgentní medicína. V letech 1998–2015 zastával funkci ředitele Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. Je členem Vědecké rady pro obor urgentní medicína a medicína katastrof České lékařské komory.