Personalisté informují

AGEL partnerem veletrhu pracovních příležitostí v medicíně a farmacii

7. 7. 2015

Naše skupina zde představila zdravotnická zařízení, specializovaná centra a akreditovaná pracoviště.

Text: redakce / Foto: archív VPUMF 2015

Společnost AGEL se stala hlavním partnerem veletrhu pracovního uplatnění v medicíně a farmacii, který se konal v dubnu ve výukovém centru Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Již 6. ročník pořádaly tradičně Asociace studentů medicíny a Spolek českých studentů farmacie. „AGEL byl opět hlavním partnerem, a tak jsme v rámci programu veletrhu měli možnost představit zdravotnická zařízení, specializovaná centra a akreditovaná pracoviště skupiny AGEL,“ sdělila Mgr. Peloušková, Ph.D, ředitelka Vzdělávacího a výzkumného institutu AGEL. 

Budoucím absolventům vysokých škol tak zástupci naší společnosti představili možnosti uplatnění ve skupině AGEL, a to jak po dobu jejich praxe, tak v průběhu absolvování základního kmene či další specializační průpravy. „Studenty jsme především informovali o spektru oborů a lokalit, kde naše nemocnice působí a co jim AGEL v jejich profesní kariéře nabízí. Jejich nejčastější dotazy směřovaly k režimu rezidenčních míst, dále ohledně nabídky praxí, jejich podmínek a v neposlední řadě i způsobu odměňování či nabídce benefitů,“ doplnila Bc. Kateřina Kyselá, MBA, členka představenstva společnosti AGEL Research. AGEL se veletrhu zúčastňuje každoročně a studenti tak mají možnost dozvědět se, jakou roli hraje na poli českého zdravotnictví jako poskytovatel zdravotní péče i jako perspektivní zaměstnavatel.