Personalisté informují

AGEL zahájí výuku manažerského studijního oboru Master of Public Health

13. 1. 2015

Studijní obor MPH je akreditován slovenským ministerstvem zdravotnictví.

Text: redakce

Společnost AGEL prostřednictvím Vzdělávacího a výzkumného institutu AGEL otevírá na konci roku 2014 studijní program Master of Public Health (MPH). Studijní obor MPH je akreditován slovenským ministerstvem zdravotnictví a výuka je zabezpečena přednášejícími ze Slovenské zdravotnické univerzity v Bratislavě, Fakulty veřejného zdravotnictví. „Spolupráce se Slovenskou zdravotnickou univerzitou v Bratislavě umožnila otevřít studijní obor, který je určen pouze zaměstnancům ze skupiny AGEL,“ říká personálně organizační manažerka skupiny Bc. Kateřina Kyselá, MBA, s tím, že bližší informace obdrží zájemci z řad zaměstnanců prostřednictvím svých personalistů. „Studium trvá tři roky a výuka bude probíhat v Prostějově, výjimečně i v Bratislavě,“ doplnila. Studium tohoto oboru je určeno těm, jež na své pozici řídí společnost či oddělení, kteří při své práci analyzují zdravotní stav pacientů, identifikují příčiny chorob, formulují a koordinují priority státní zdravotní politiky a uplatňují metody prevence. „Absolventi aplikují v praxi získané manažerské vědomosti a dovednosti se speciálním zaměřením na management zdraví zdravotnického zařízení a ekonomického zabezpečení zdravotní péče,“ dodává Kateřina Kyselá.