Personalisté informují

Medical Systems uspořádal konferenci o řízení zdravotnických zařízení

4. 12. 2014

Cílem celostátní konference, které se zúčastnilo zhruba 150 odborníků z celé republiky, byla výměna zkušeností s řízením zdravotnických zařízení a podpora efektivity těchto procesů.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Radka Miloševská

Koncem října uspořádala společnost Medical Systems v hotelu NH Congress Hotel Olomouc již druhý ročník odborné konference krajského zdravotnictví s názvem Řízení zdravotnických zařízení, regionálních a krajských zdravotnických celků a jejich informační podpora. Celostátní odborné platformy se zúčastnilo zhruba 150 předních představitelů a zástupců krajů, nejvyššího managementu zdravotnických holdingů a zdravotnických zařízení, ministerstva zdravotnictví a významných zdravotních pojišťoven. „Cílem odborné konference byla výměna praktických zkušeností z oblasti efektivního řízení nemocnic a zdravotnictví v regionech, praktické zkušenosti z realizovaných projektů, aktuální informace od předních zástupců ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven. Velmi diskutovanými tématy konference byla mimo jiné i informační podpora řízení zdravotnických zařízení, manažerské a klinické informační systémy a bezpečná výměna informací mezi zdravotnickými zařízeními,“ uvedla manažerka společnosti Medical Systems Ing. Eva Chmelová. 

Odborná konference byla pořádána pod záštitou MUDr. Michaela Fischera, náměstka hejtmana Olomouckého kraje, který ji zahájil úvodní přednáškou. Poté prezentovali zástupci jednotlivých krajů aktuální stav zdravotnictví v jejich regionu. „Na konferenci zazněla celá řada zajímavých přednášek, přičemž k nejzajímavějším patřilo například vystoupení Ing. Petra Rudzana, místopředsedy představenstev jednotlivých pardubických krajských nemocnic, s přednáškou Zkušenosti s procesem fúze krajských nemocnic, nebo náměstka hejtmana Zlínského kraje MUDr. Lubomíra Nečase s příspěvkem Změny v řízení krajských nemocnic Zlínského kraje,“ sdělila Eva Chmelová s tím, že v průběhu konference si její účastníci také vyměnili zkušenosti z oblasti efektivního řízení svých zdravotnických zařízení. „Po skončení konference mi někteří z účastníků sdělili, že by v příštím roce rádi vystoupili na konferenci s příspěvkem za svůj kraj,“ uzavřela manažerka společnosti.