Personalisté informují

Workshop a konference Gender informovaly o problematice rovných příležitostí

19. 7. 2014

Cílem konference bylo vysvětlit nejen základní význam pojmu gender, ale vše, co pod tento termín spadá.

Text: Mgr. Nina Peloušková, Ph.D., Bc. Kateřina Kyselá, MBA

První ze dvou plánovaných konferencí s názvem Gender uspořádala v květnu společnost AGEL. Cílem odborné akce bylo informovat veřejnost a subjekty ze zdravotně sociální sféry o možnostech kariérového postupu žen a problematice rovných příležitostí. Konference byla určena odborníkům v oblasti rovných příležitostí, vedoucím pracovníkům v oblasti zdravotní i sociální péče, personalistům, zástupcům a učitelům středních i vysokých škol, úřadům práce a zástupcům cílové skupiny. Akce byla jednou z klíčových aktivit projektu podpořeného z Evropského sociálního fondu a Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Komplexní program pro postup žen manažerek. „Tento projekt je zaměřený na zvýšení šancí zapojení se do řídících a rozhodovacích procesů a slaďování rodinného a pracovního života žen,“ uvedla expertka na rovné příležitosti Mgr. Dagmar Mega.

Obsahově konference navazovala na proběhlý workshop, jehož program byl rozdělen na čtyři nosná témata, a to „Subjektivní versus objektivní vnímání diverzity – jsme na ni připraveni?“, „Rozdílná komunikace mužů a žen“, „Rodičovské kompetence a jejich transformace na profesní dovednosti“ a „Genderové stereotypy v různých oblastech našich životů“.

V průběhu konference zaznělo osm příspěvků od odborníků z oblasti gender, jejichž garantem byla expertka pro rovné příležitosti Mgr. Dagmar Mega. Dále například hovořila  Kateřina Hodická o Rovných příležitostech ve zdravotnictví a o Gender pay gap – platové nerovnosti. Zuzana Vandame seznámila s diverzitou a uvedla, jak ji zavádět do pracovních týmů. Závěrem konference byla moderovaná diskuze, kde byly prezentovány zajímavé příklady tzv. dobré praxe a taktéž byly shrnuty dotazy, které mohou zájemci vkládat na stránku webového fóra projektu, umístěného na adrese www.agel.cz.