VNsP Levoča

Levočská nemocnica otvorila nanovo vybudované oddelenie

9. 1. 2018

Pacienti pozitívne hodnotia hlavne rozšírenie služieb zdravotnej starostlivosti.

Text: Mgr. Alžbeta Sivá / Foto: Štefánia Bajtošová

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča slávnostne otvorila zrekoštruované oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Nanovo vybudované oddelenie vzniklo vďaka kompletnej rekonštrukcii a vyžiadalo si finančné prostriedky vo výške 400 tisíc eur. Prestavba oddelenia trvala trinásť mesiacov. „Novovybudované oddelenie poskytne pacientom vyšší štandard v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a personálu zabezpečí kvalitné zázemie pre poskytovanie služieb pacientom,“ povedal riaditeľ nemocnice MUDr. Ľubomír Strelka. Levočská nemocnica sa vďaka tomuto oddeleniu priblížila k poskytovaniu komplexnej zdravotnej starostlivosti. Nevyhnutnosť modernizácie súvisí s rozvojom medicínskej starostlivosti a zdokonaľovania sa zdravotníckej techniky. „Veľmi sa teším, že spoločnosť AGEL i vedenie nemocnice spolu dokázali vybudovať oddelenie, ktoré pomáha pacientom s rôznymi ochoreniami a za svojich zamestnancov môžem povedať, že sa budeme snažiť zo všetkých síl im pomôcť prekonať ich bolesť a problémy ,“ doplnila MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA, primárka oddelenia. 

Oddelenie poskytuje preventívnu, diagnostickú a liečebnú starostlivosť pre ambulantných a hospitalizovaných pacientov všetkých vekových kategórií. Fyzioterapia je súčasťou liečby množstva ochorení predovšetkým pohybového aparátu, ortopedických, neurologických, reumatologických pacientov, ako aj poúrazových stavov dospelých a detí. Nové oddelenie disponuje modernými prístrojmi a vybavením, ktoré umožňuje poskytnutie služieb nadštandardnej kvality. Pohybovú liečbu budú vykonávať kvalifikovaní a skúsení fyzioterapeuti, ktorí využívajú nielen základné ale aj špeciálne metodiky, cielené techniky s využitím terapeutických rehabilitačných pomôcok. Komplexnú fyziatricko-rehabilitačnú starostlivosť budú fyzioterapeuti poskytovať aj pre pacientov hospitalizovaných na oddeleniach iných odborov levočskej nemocnice. 

Celkové investície do Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča v tomto roku dosiahli výšku 836 tisíc eur. Od obdobia, kedy sa levočská nemocnica začlenila do skupiny AGEL, ktorá je najväčším súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe, došlo k otvoreniu onkologickej ambulancie, nového neurologického pavilónu, urologických ambulancií v Poprade a Svite, nadštandardných izieb na internom oddelení, pracoviska magnetickej rezonancie, oddelenia dlhodobej a intenzívnej starostlivosti. Zrenovovali sa oddelenia psychiatrie, chirurgických operačných sál, rádiodiagnostického oddelenia, vrátane mamografického pracoviská, urologického oddelenia, oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, interných ambulancií, oddelenia klinickej biochémie, gynekologickej ambulancie, detského oddelenia, očnej ambulancie, krčnej ambulancie, k technickému zhodnoteniu všetkých budov v areáli nemocnice, k zakúpeniu zdravotníckej techniky a mobiliáru.