VNsP Levoča

V levočskej nemocnici najčastejšie hospitalizujú deti s akútnymi chorobami zažívacieho traktu

29. 10. 2017

Lekári sa stretávajú hlavne s vírusovými črevnými infekciami.

Text / Foto: Štefánia Bajtošová

Vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Levoča ošetria na pediatrickom oddelení počas letného obdobia desiatky malých pacientov. Najčastejšími ochoreniami, s ktorými sa lekári stretávajú sú choroby dýchacích orgánov, predovšetkým horných dýchacích ciest. V lete deti veľmi často trápia i akútne choroby zažívacieho ústrojenstva. Leto je obdobím prázdnin, dovoleniek, oddychu, relaxácie a zábavy, ale aj mnohých nástrah spojených s možnosťou vzniku chorôb u dospelých ľudí, ale predovšetkým u detí. Ochorenia horných dýchacích ciest, najmä angíny a zápaly hltana súvisia s letným počasím a konzumáciou mrazených produktov a perlivých nápojov. „Tieto ochorenia neprebiehajú spravidla so závažným klinickým stavom a sú riešené ambulantne. 

Niektoré atypické angíny napríklad infekčná mononukleóza so závažnejším priebehom si vyžadujú hospitalizáciu. Zápaly priedušiek a závažnejšie zápaly pľúc sa v letnom období vyskytujú skôr sporadicky,“ uviedol MUDr. Martin Tkáč, primár pediatrického oddelenia. Väčšinu hospitalizovaných pacientov tvoria deti s akútnymi chorobami zažívacieho traktu. Tieto ochorenia môžu mať rôzne príčiny, počnúc diétnymi chybami a končiac bakteriálnymi a vírusovými ochoreniami. Klasické črevné infekcie, salmonelózy a šigelózy sa v posledných rokoch vyskytujú zriedkavo, zrejme aj vďaka zlepšenej hygienicko-epidemiologickej situácii pri distribúcii a predaji potravinárskych produktov. 

Častejšie sa zdravotníci stretávajú s vírusovými črevnými infekciami. Prevažnú časť tvoria rotavírusové enteritídy, ktoré sú najčastejšími črevnými infekciami v celosvetovom meradle a v priebehu života túto infekciu prekoná prevažná väčšina ľudí. „U dospelých pacientov je jej priebeh spravidla nezávažný, u detských pacientov prebieha choroba so závažnejšími klinickými prejavmi, v najzávažnejších prípadoch aj s ohrozením života, najmä u najmenších pacientov. Choroba sa prejavuje horúčkou, vracaním, hnačkami, nechutenstvom, zvýšenou črevnou plynatosťou a známkami dehydratácie,“ vysvetlil MUDr. Martin Tkáč. „Špecifickú liečbu nemáme, najdôležitejšia je rehydratácia, často podávaním infúzií, diéta s obmedzením mliečnych produktov a podpora normalizácie črevnej mikroflóry podávaním probiotík.

Prevencia spočíva v dodržiavaní hygienických zásad a účinná je i vakcinácia. Tá je efektívna do šiesteho mesiaca života dieťaťa,“ dodal na záver primár pediatrického oddelenia. Letné obdobie je spojené aj s častejšími detskými úrazmi, komplikáciami spôsobenými intenzívnym slnečným žiarením, intoxikáciami, prípadne väčšími možnosťami užívania drog. Aj týmto problémom je treba venovať náležitú pozornosť, aby závažných komplikácií alebo tragických udalostí bolo čo najmenej a po skončení prázdnin sa deti mohli v plnom zdraví venovať školským povinnostiam.