VNsP Levoča

Nemocnica Levoča privítala počas DOD stošesťdesiat návštevníkov

1. 8. 2017

Podujatie druhý rok oslovilo širokú verejnosť.

Text: Mgr. Marta Csergeová / Foto: Štefánia Bajtošová

Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou Levoča, navštívilo viac ľudí ako v bežný pracovný deň. Na svojom Dni otvorených dverí (DOD) nemocnica privítala 80 žiakov z materských a základných škôl v Levoči, a viac ako 80 ľudí zo širokej verejnosti, ktorí sa stretli pri fontáne chirurgického pavilónu v areáli nemocnice. Nemocnica v rámci Dňa otvorených dverí (DOD), ktorý podporila aj NADÁCIA AGEL, otvorila dvere očnej ambulancie, niektorých oddelení a sanitného vozidla. V rámci DOD si návštevníci bezplatne zacvičili s fyzioterapeutmi, ktorí ich zároveň učili správnemu držaniu tela a precvičovali cviky, ktoré pomáhajú pri rôznych problémoch. Záujem bol aj o bezplatné zmeranie očného tlaku.

„Druhý ročník DOD bol pre celú nemocnicu výnimočným. Pripravili sme pre deti a širokú verejnosť podujatie, ktoré zaujalo širokú verejnosť. Našim cieľom bolo poskytnúť verejnosti komplexný program pre deti a dospelých, ktorí sa mohli taktiež oboznámiť s nemocničným prostredím. Poďakovanie patrí všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii druhého DOD Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča,“ uviedol riaditeľ nemocnice Mgr. Miroslav Jaška. Návštevníci mali príležitosť oboznámiť sa nielen s priestormi a prístrojovým vybavením, ale hlavne s personálom nemocnice, ktorý ochotne poskytol informácie o všetkých možnostiach, ktoré sa dajú využiť v levočskej nemocnici. Celé podujatie moderoval známy moderátor Michal Novák z Popradu. 

„Najmenšie deti sa tešili hranej rozprávke divadla Hoki Poki a cukrová vatička ‚priamo z nebíčka‘ sa míňala a lepila deťom tvár a ruky. Ako spomienku na tento deň si deti mohli vybrať šiltovku, ruksak, reflexný prívesok na kľúče. Taktiež dostali i poznámkový blok a pero. Bol to krásny deň, plný smiechu,“ dodal riaditeľ Mgr. Miroslav Jaška. Súčasťou DOD bola aj prezentácia práce NADÁCIE AGEL, ktorá prostredníctvom svojej činnosti ponúka pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú, podporuje záujem o humanitárnu pomoc smerovanú k ľuďom v ťažkých životných situáciách. Nadácia realizuje túto pomoc najmä prostredníctvom finančných príspevkov. Pomáha hendikepovaným ľuďom, ťažko chorým pacientom, organizáciám, ktorých poslaním je pomoc iným ľuďom.