VNsP Levoča

Levočská nemocnica sa rozšírila o ambulanciu všeobecného lekárstva

18. 5. 2017

Nemocnica sa vďaka tejto novej službe ďalším krokom priblížila k poskytovaniu komplexnej zdravotnej starostlivosti.

Text: Mgr. Marta Csergeová / Foto: Štefánia Bajtošová

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča začala prevádzkovať ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých v nadväznosti na ambulanciu predchádzajúcej praktickej lekárky MUDr. Márie Kučerovej. Ambulancia, v ktorej ordinuje MUDr. Olga Koval, sa nachádza v bývalej budove záchrannej zdravotnej služby a je pacientom k dispozícii každý pracovný deň od 7.00 do 15.30 hodiny. Svoje služby ponúka v odbore všeobecného lekárstva pre viac ako 1500 pacientov. Levočská nemocnica sa vďaka tejto novej službe ďalším krokom priblížila k poskytovaniu komplexnej zdravotnej starostlivosti. 

„Výhodou kapitovaného pacienta v tejto ambulancii je, že pacient je zadávaný do nemocničného informačného systému, a tak pri hospitalizácii na ktoromkoľvek oddelení nemocnice je lekárovi oddelenia prístupná jeho zdravotná karta. Pre prevádzku ambulancie všeobecného lekára pre dospelých sme sa rozhodli z dôvodu, priblíženia sa k poskytovaniu komplexnej zdravotnej starostlivosti na jednom mieste,“ uviedol riaditeľ levočskej nemocnice Mgr. Miroslav Jaška. Ambulancia prijíma ďalších pacientov. „Sme aktívni v rámci prevencie, diagnostiky ako i rehabilitácie, čo prispieva ku kvalite života obyvateľov. Toto poslanie nemocnica zabezpečuje poskytovaním širokej škály služieb v medicínskej a ošetrovateľskej oblasti. Dôsledne využíva ľudský potenciál, ako i moderné prístrojové vybavenie dostupného na trhu. Cieľom nás všetkých je také poskytovanie služieb, aby nám klient aj po ukončení hospitalizácie, resp. ambulantnej liečby, zachoval svoju priazeň,“ uzavrel riaditeľ nemocnice Mgr. Miroslav Jaška.