VNsP Levoča

Elena Loumová je Slovenkou roka 2015 v kategórii Zdravotníctvo

22. 7. 2015

Primárka Rádiodiagnostického oddelenia sa stala tiež Ženou roka 2015 v levočskom okrese.

Text: Mgr. Marta Csergeová / Foto: ZDROJ: Slovenka

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča zaznamenala historickú udalosť. Je prvým zdravotníckym zariadením skupiny AGEL na Slovenku, ktoré medzi ocenenými Slovenkami roka 2015 majú svoju lekárku. V kategórii Zdravotníctvo získala ocenenie MUDr. Elena Loumová, primárka Rádiodiagnostického oddelenia (RDO) levočskej nemocnice, ktorá rozjasňuje priestory nemocnice už 15 rokov. Ocenenie Slovenka roka si prevzalo osem úspešných žien v historickej budove Slovenského národného divadla v ankete, ktorú už po siedmykrát vyhlásil týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS.

„Medzi ôsmimi úspešnými slovenskými ženami bola ocenená aj naša pani primárka RDO MUDr. Elena Loumová, ktorá je ako profesionálka excelentná, ako kolegyňa skvelá, vypočuje, hľadá riešenia, snaží sa vyťažiť za daných okolností maximum. Ľudsky je empatická, nekonfliktná. Rešpekt si získava svojou profesionálnou kvalitou. Lekárom na oddelení odovzdáva svoje poznatky a skúseností, pomáha a usmerňuje ich pri vyšetrovaní a diagnostike chorobných stavov. Jej životným krédom je robiť kvalitnú diagnostiku a tým pomáhať ženám v ich neľahkej životnej situácii, čo napĺňa na 150 percent,“ uviedol Mgr. Miroslav Jaška, riaditeľ nemocnice. MUDr. Elenu Loumovú mnohí považujú za výnimočnú ženu, ktorá vie skĺbiť prácu i rodinu v prospech všetkých. Je vydatá, má dvoch synov, žije v Spišskej Novej Vsi. Manžel a deti ju v kariére podporujú a sú jej oporou.

Jej štúdium medicíny bolo ovplyvnené závažnou chorobou mamy, ale i možnosťou spoznať toto povolanie prostredníctvom častých kontaktov s medikmi. Po absolvovaní Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach začala v roku 1985 pracovať na chirurgickom oddelení v nemocnici v Levoči, kde získavala teoretické vedomosti a praktické zručnosti a úspešne vykonala atestačnú skúšku z odboru. Zdravotné dôvody ju donútili tento dynamický odbor opustiť, ale zároveň nechcela s chirurgiou stratiť kontakt, a preto nastúpila na rádiodiagnostické oddelenie, v ktorom pracuje doteraz. Tu získala atestáciu I. a II. stupňa a certifikát získaný na Slovenskej zdravotníckej univerzite v odbore mamodiagnostika. Od roku 2010 zastáva funkciu primárky RDO a zodpovedá za rádiologické metódy spojené s liečebným výkonom, intervenčnou rádiológiou. 

„Som hrdá na to, že sa mi po mnohoročnej práci podarilo dostať do povedomia dôležitosť preventívnych mamografických vyšetrení v populácií žien, ktoré nepociťujú žiadne priame príznaky prítomnosti nádorového ochorenia. Som hrdá na to, že vďaka nášmu úsiliu sa nám darí včas zachytiť zhubné nádory prsníka. Chcem sa veľmi pekne poďakovať vedeniu levočskej nemocnice, všetkým kolegom, zamestnancom nemocníc spoločnosti AGEL a všetkým sympatizantom za podporu, priazeň a všetky hlasy, ktoré si veľmi vážim. Súčasne moje veľké ďakujem za podporu patrí tiež mojej rodine a blízkym,“ povedala ocenená MUDr. Elena Loumová. O víťazkách v jednotlivých kategóriách rozhodovali diváci a poslucháči RTVS, čitatelia týždenníka Slovenka formou SMS hlasovania, kupónov a prostredníctvom inter-netového hlasovania. Víťazky jednotlivých kategórií získali bronzovú sošku. Záštitu nad 7. ročníkom ankety prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. 

Adeptky na titul Slovenka roka 2015 vyberala nominačná komisia pod vedením ministra kultúry Slovenskej republiky Mgr. Mareka Maďariča. „Poslaním našej nemocnice je poskytovať zdravotnú starostlivosť obyvateľom regiónu Spiš i širšieho okolia na úrovni súčasných poznatkov vedy a medicíny. Sme aktívni v rámci prevencie, diagnostiky ako i rehabilitácie, čo prispieva ku kvalite života obyvateľov. Aj vďaka úžasným ľuďom ako je pani primárka MUDr. Loumová naša nemocnica sa stáva vyhľadávaným zdravotníckym zariadením regiónu Spiš,“ uzavrel Mgr. Jaška s tým, že jej v mene vedenia nemocnice, všetkých kolegov a zamestnancov skupiny AGEL srdečne gratuluje a zaželal jej mnoho síl do hľadania ďalších najefektívnejších možností medicínskej zobrazovacej diagnostiky. Primárka MUDr. Elena Loumová sa stala tiež Žena roka 2015 v levočskom okrese. Čo k tomu dodať? Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechoch a naplnených cieľov.