VNsP Levoča

Preventívna mamografia – najlepšia ochrana pred zhubným nádorom prsníka

10. 4. 2015

Z úcty k sebe, k svojmu zdraviu a rodine je dôležité preventívne mamografické vyšetrenie prsníkov neodkladať!

Text: MUDr. Elena Loumová, primárka rádiodiagnostického oddelenia / Foto: archív nemocnice

Zhubný nádor prsníka je v súčasnosti najčastejšie nádorové ochorenie u žien v rozvinutých krajinách. Za posledných 10 rokov sa jej výskyt zvýšil o 33 percent. U nás ročne postihne vyše 1900 žien. Riziko ochorenia sa zvyšuje a prudko narastá po 50. roku života. Viac ako 70 percent ochorení sa vyskytuje medzi 50 – 70. rokom. V súčasnosti už nie je výnimkou zhubný nádor prsníka aj u 30 ročnej ženy. Presnú príčinu ochorenia nepoznáme. Poznáme iba rizikové faktory, ktoré sa môžu podieľať na jeho vzniku. Je veľmi dôležité venovať zvýšenú pozornosť rizikovej skupine žien medzi ktoré radíme ženy staršie ako 50 rokov, ženy, ktoré nerodili a nekojili, ženy, ktoré majú ochorenie prsníkov v rodine, ženy, ktoré prvýkrát otehotneli po 30. roku života, ženy v menopauze, s nadváhou, vysokým tlakom, cukrovkou a fajčiarky. Dnes je už možné zhubný nádor prsníka včas odhaliť a úspešne liečiť. Ak sa odhalí včas, šance na úplné vyliečenie sú vysoké. Preto je dôležité venovať pozornosť samovyšetrovaniu prsníkov. „Zbraň proti nádoru prsníkov je vo Vašich rukách“. 

Čo si treba všímať pri samovyšetrení? Prvými varovnými signálmi sú zmeny farby kože prsníkov, zvráskavenie kože, uzlíky a hrčky v prsníku, zväčšenie alebo zmenšenie jedného prsníka, krvavý alebo hnedastý výtok z bradavky, ekzém bradavky, vťahovanie bradavky, ktoré ste predtým nepozorovali a trvalá bolesť prsníka. Všetky tieto signály sú dôvodom navštíviť svojho gynekológa. Ten rozhodne o ďalších potrebných vyšetreniach. Väčšina hrčiek v prsníku sú našťastie nezhubné. Je však životne dôležité, aby sa každá podozrivá hrčka v prsníku dôkladne vyšetrila. Technika samovyšetrovania prsníkov v kombinácii s preventívnou prehliadkou u lekára a následnou preventívnou mamografiou predstavuje tú najlepšiu ochranu. 

Mamografia je prvou zobrazovacou metódou, ktorá sa vykonáva u žien po 40. roku života každé 2 roky a je plne hradená zdravotnými poisťovňami. Dáva podrobnejšie informácie o veľkosti, uložení a charaktere ochorenia v prsníku. Doplnkovou vyšetrovacou metódou k mamografii je ultrasonografia, ktorá je voľbou u žien mladších ako 40 rokov, u tehotných a dojčiacich žien. Hoci zobrazovacie metódy môžu v diagnostike ochorení prsníkov pomôcť, v skutočnosti iba definitívne mikroskopické vyšetrenie, t.j. vzorky tkaniva po jej odbere môže potvrdiť diagnózu. Presná diagnostika nádoru prsníka je kľúčová nielen na zistenie, či sa jedná o zhubný nádor, ale aj pre rozhodovanie o ďalšej liečbe ochorenia. 

Zhubný nádor prsníka sa dá odhaliť a liečiť skôr, ako si ho nahmatáte. K tomu slúžia pravidelné preventívne mamografické vyšetrenia, ktoré mnohokrát odhalia zhubný nádor v prsníku vo včasnom, ešte bezpríznakovom štádiu. A žiaden, ani ten najlepší ultrazvukový prístroj preventívnu mamografiu nenahradí. S vývojom nových typov liečby sa zhubný nádor prsníkov stáva vyliečiteľnou chorobou, ale iba za predpokladu, že sa včas určí správna diagnóza. Všetko úsilie lekárov – mamológov, smeruje k diagnostike zhubných nádorov vo včasnom štádiu. Tento cieľ je však možné dosiahnuť iba v spolupráci so ženskou populáciou, a to zvyšovaním informovanosti žien, pravidelnými preventívnymi prehliadkami u gynekológa a preventívnym mamografickým vyšetrením každé 2 roky, hlavne u rizikových žien. Aj napriek technickým vymoženostiam, ako je internet a hustej sieti mamografov je ešte stále vysoké percento žien, ktoré bagatelizujú zdravotné problémy s prsníkmi a mamografických vyšetrení sa nezúčastňujú. V súčasnosti iba 20 percent žien túto možnosť využíva. Neúčasť na preventívnych mamografických vyšetreniach vyplýva buď zo strachu z výsledku vyšetrenia, z neznalosti dôsledkov zanedbania ochorenia prsníkov alebo z obavy pred ionizujúcim žiarením.

Vďaka kvalitnému technickému vybaveniu v našej nemocnici, ktoré spĺňa najnáročnejšie požiadavky mamografického vyšetrenia a prístupu erudovaného personálu, nie je dôvod na obavy z vyšetrenia. Vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Levoča sme v minulom roku vykonali 2161 ultrazvukových vyšetrení prsníka, 1291 mamografických vyšetrení, z toho bolo 22 histologicky potvrdených zhubných nádorov prsníka z čoho prišli 4 pacientky bez akýchkoľvek ťažkostí v rámci preventívneho vyšetrenia. A práve pre narastajúci výskyt ochorenia upozorňujeme pacientky, že strach z vyšetrenia je zlý radca, problém nerieši, iba ho oddiali a komplikuje. Len včasná diagnostika s následnou liečbou dáva žene šancu na vyliečenie a opätovný návrat k rodine a do plnohodnotného života. Z úcty k sebe, k svojmu zdraviu a rodine je dôležité preventívne mamografické vyšetrenie prsníkov neodkladať! Pacientky sa môžu na mamografické vyšetrenie objednať osobne alebo telefonicky na čísle +421 53 3913 438.