VNsP Levoča

Levočská nemocnica má TOP LEKÁROV na Slovensku

23. 1. 2015

Mgr. Jaška: „Uvedomujeme si, že vďaka našim odborníkom a ich zanietenosti, láske a prístupu k vykonanej práci sa posúva celé naše zdravotnícke zariadenie na špičku.“

Text: Mgr. Marta Csergeova / Foto: archív nemocnice

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča sa môže pochváliť ďalším úspechom. Z troch nominovaných odborníkov získali až dvaja primári umiestnenie v ankete TOP Lekári na Slovensku III, ktorú usporiadali Zdravotnícke noviny a Hospodárske noviny. Oficiálne vyhlásenie výsledkov bolo 25. septembra 2014. V odbore rádiológia sa ako druhá umiestnila MUDr. Elena Loumová, ktorá je od roku 2010 primárkou rádiodiagnostického oddelenia levočskej nemocnice. Vďaka pozitívnemu vzťahu k ľuďom a snahe pomáhať im sa tejto profesii venuje od roku 1990. „Životným krédom pani primárky je robiť „Kvalitnú diagnostiku, na ktorú môže byť hrdá“, čo sa jej v našom zdravotníckom zariadení darí na veľmi vysokej úrovni,“ uviedol riaditeľ nemocnice Mgr. Miroslav Jaška. Ďalším TOP Lekárom na Slovensku, ktorý získal tretie miesto v odbore patológia je MUDr. Patrik Fiala, PhD. Profesia lekára bola jeho túžbou od detstva, ktorú vykonáva od 1978 roka. MUDr. Fiala momentálne zastáva funkciu primára patologicko-anatomického oddelenia v levočskej nemocnici. Je nesmierne hrdý, že má možnosť pracovať pre tak mimoriadne vzácnu komunitu zdravotníckych pracovníkov. Tiež pôsobí ako prednosta Ústavu patológie Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a je externým lektorom na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. 

Blahoželanie špičkovým lekárom zaznelo aj od vedenia Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča. „Uvedomujeme si, že vďaka našim odborníkom a ich zanietenosti, láske a prístupu k vykonávanej práci sa posúva celé naše zdravotnícke zariadenie na špičku. Sme na nich nesmierne hrdí a v mene vedenia spoločnosti AGEL SK, vedenia nemocnice ako i všetkých kolegov im srdečne gratulujeme k prestížnemu umiestneniu a zároveň im ďakujeme za odvedenú prácu v prospech nemocnice i pacientov,“ povedal Mgr. Jaška. TOP lekárka MUDr. Elena Loumová rozjasňuje miestnosti levočskej nemocnice už 5 rokov a je obľúbená ako u pacientov, tak medzi kolegami. Po absolvovaní lekárskej fakulty začala pracovať na chirurgickom oddelení v Levoči, kde získala špecializáciu I. stupňa z odboru chirurgia. Od roku 1990 pracuje v odbore rádiológia, kde postupne urobila špecializačné atestácie I. a II. stupňa v odbore rádiológia. „Najviac si cením svoje úspechy dosiahnuté v mamodiagnostike. Som nesmierne hrdá na pozitívne výsledky mamodiagnostického pracoviska v Levoči, ktoré sa mi od roku 2010 podarilo dostať na veľmi vysokú úroveň, a to hlavne vďaka podpore vedenia nemocnice, ako aj tímovej práci celého kolektívu rádiodiagnostického oddelenia. Toto pracovisko poskytuje kompletnú diagnostiku pri ochorení prsníkov u žien. Dnes už môžem povedať, že sa nám podarilo dostať do povedomia dôležitosť preventívnych mamografických vyšetrení. Vďaka tejto práci sa nám darí zachytiť nádorové ochorenia prsníkov u žien už v počiatočnom štádiu, čím sa zvyšuje šanca na ich vyliečenie,“ vysvetľuje MUDr. Loumová s tým, že dôkazom našich výborných výsledkov sú pozitívne ohlasy pacientiek, ako aj kolegov z vyšších pracovísk.

Uznanie patrí tiež MUDr. Fialovi, PhD., ktorý v roku 1978 úspešne ukončil Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a následne si kvalifikáciu doplnil z atestácie patologickej anatómie I. a II. stupňa a zo súdneho lekárstva. „V rámci môjho profesijného pôsobenia som hrdý na spokojnosť študentov s výučbou patológie, tiež na objasnenie viacerých beznádejných káuz počas mojej súdnolekárskej expertíznej činnosti. Šťastným ma robí moja rodina, ktorá ma celý život podporovala a bola aj v mojich ťažších situáciách vždy pri mne,“ povedal MUDr. Fiala s tým, že zdravotnícke povolanie je životným poslaním a preto je mojim krédom „Láska a pomoc blížnemu“. Prácu lekára, sestry či zdravotníckeho personálu nemôže vykonávať každý človek. Toto náročné povolanie môže vykonávať len osoba s veľkým srdcom, citom a zanietením pre pomoc druhým s ich zdravotnými problémami a veľakrát aj s ich ťažkými životnými situáciami. A takýchto výnimočných ľudí máme práve v nemocniciach skupiny AGEL.