VNsP Levoča

Nemocnica zrenovovala hematologickobiochemické laboratórium

21. 7. 2014

Celková investícia do Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča od roku 2010 presiahla 1,9 milióna eur a postupne sa mení na nepoznanie.

Text: Mgr. Marta Csergeová/ Foto: Štefánia Bajtošová

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča koncom mája uviedla do prevádzky zrenovované Oddelenie klinickej biochémie (OKB) a Hematologicko-transfúzne oddelenie (HTO). Vďaka renovácii a obstaraniu prístrojového vybavenia za viac ako 52 tisíc eur sa pacienti levočskej nemocnice môžu tešiť väčšiemu komfortu a kvalitnejšiemu poskytovaniu zdravotnej starostlivosti.

Celková renovácia laboratórií s rozlohou 450 metrov štvorcových trvala 3 mesiace. „V priestoroch boli vymenené nové podlahy, sadrokartónový strop, elektrické rozvody, rozvody vody, počítačová sieť, obnovilo sa kúrenie a namontovala sa nová klimatizácia. Vytvoril sa samostatný priestor pre OKB a HTO a bola vybudovaná miestnosť na spracovávanie vzoriek,“ uviedol riaditeľ nemocnice Mgr. Miroslav Jaška s tým, že sa v tejto budove vytvoril priestor pre modernú úpravňu vody, ktorá slúži pre potreby celej nemocnice.

Oddelenie klinickej biochémie a Hematologicko – transfúzne oddelenie sú v prevádzke 24 hodín denne a spolupracujú s viac ako 40 súkromnými lekármi v širokom okolí. „V rámci renovácie boli zabezpečené aj nové analyzátory pre každé oddelenie, ktoré nám umožnia rýchlejšie a efektívnejšie spracovať a analyzovať biologický materiál ako napríklad krv, plazmu, sérum, moč a mozgomiechový mok,“ vysvetlila vedúca Oddelenia klinickej biochémie Ing. Jana Takáčová, CSc., s tým, že moderné prístrojové vybavenie, nové postupy práce a odborne erudovaný personál prispejú k rýchlejšiemu vyšetreniu vzoriek biologického materiálu, čím sa urýchli celý proces stanovenia diagnózy, liečby a jej monitorovania či stanovenia prognózy ochorenia.

Laboratória, ktoré sa nachádzajú na 1. poschodí interného oddelenia, budú od 1. júla 2014 zlúčené do jedného efektívnejšieho pracoviska, podľa fungujúcich modelov moderných laboratórií na Slovensku. HTO pozostáva z hematologického laboratória, transfúzneho oddelenia a hematologickej ambulancie. „Hematologické laboratórium vykonáva širokú paletu hematologických vyšetrení, transfúzne oddelenie je zamerané na odbery krvi od darcov krvi a výrobu transfúznych výrobkov. Hematologická ambulancia pri oddelení poskytuje ambulantné diagnosticko-liečebné služby pre pacientov nemocnice v Levoči a spádovú oblasť tejto nemocnice, ako aj konziliárne služby pre pacientov hospitalizovaných na iných oddeleniach. Transfúzne oddelenie svojou produkciou transfúznych výrobkov zásobuje i viaceré nemocnice v regióne Spiša a aj mimo neho,“ povedal primár hematologicko-transfúzneho oddelenia MUDr. Rastislav Osif.

HTO v Levoči patrí medzi najstaršie oddelenia svojho druhu v Slovenskej republike. Oficiálne vzniklo už v roku 1952, no vyšetrenia krvi a transfúzne prevody sa v levočskej nemocnici vykonávali už od dvadsiatych rokov minulého storočia.

Celková investícia do Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča od roku 2010 presiahla 1,9 milióna eur a postupne sa mení na nepoznanie. „Odkedy patrí levočská nemocnica do nadnárodnej skupiny AGEL, ktorá je najväčším súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe, došlo k zakúpeniu nového röntgenu, renovácii priestorov psychiatrického, rádio-diagnostického a urologického oddelenia, modernizácii onkologickej ambulancie. Vybudoval sa nový štvorpodlažný neurologický pavilón, zrekonštruovalo sa oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny. Došlo tiež k vybudovaniu fyziatricko-rehabilitačného oddelenia, operačných sál chirurgického oddelenia, obnoveného parkovacieho systému, výmene okien v pavilóne interného oddelenia či zavedenie navigačného systému. Zakúpil sa špičkový kardiologický ultrazvukový prístroj, litotryptor, RTG prístroj a špeciálna chirurgická Gama kamera,“ uzatvára riaditeľ nemocnice Mgr. Miroslav Jaška.